Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobný Jov (Jób), igumen Počajevský

28. október 
_______20101109_1155362734.jpg

Narodil sa v polovici 16.storočia. Keď mal 10 rokov prichádza  do monastiera. O dva roky neskôr prijíma mníšstvo. Už od mladosti sa vyznačoval veľkou zbožnosťou, prísnym asketickým životom a veľmi skoro bol vysvätený za kňaza.

Okolo roku 1580, na žiadosť panovníka Konštantína, sa stal predstaveným monastiera pri meste Dubno a riadil ho viac ako 20 rokov za čias prenasledovania pravoslávia zo strany katolíkov a uniatov. Na začiatku 17.storočia sa utiahol na Počajevskú horu a usídlil sa do jaskyne neďaleko starobylého monastiera Zosnutia Presvätej Bohorodičky, presláveného svojou divotvornou ikonou Božej Matky.  Bratia monastiera si vybrali svätého Jova za igumena.

Svätý Jov horlivo plnil svoju povinnosť, bol krotký a láskavý k bratom a veľa pracoval. Počajevský monastier riadil 50 rokov. Niekedy trávil čas vo svojej jaskyni, kde prebýval tri dni alebo aj týždeň osamote a nepretržite sa modlil Isusovu modlitbu. Svätý Jov zosnul v roku 1651. Dožil sa viac ako 100 rokov.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |