Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobný Maxim Vyznávač

21. január 
maxresdefault.jpg

Narodil sa v Konštantínopole okolo roku 580. Bol veľmi vzdelaný, a preto sa stal prvým sekretárom imperátora. Svetský život ho však nenapĺňal, preto odchádza do monastiera, kde je postrihnutý na mnícha a onedlho sa stáva igumenom monastiera. Na prosbu dobrého priateľa opúšťa monastier a odchádza do Alexandrie, kde vypukla heréza monoteletizmu (jedná prirodzenosť Jsusa Christa). Proti nej nakoniec víťazí svojím slovom. Napísal mnoho významných kníh. 
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |