Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobný Prokop Sázavský

04. júl 
ProkopSazavsky_01.jpg
Narodil sa okolo roku 970 v Chotouni u Českého Brodu. Bol svetským slovanským kňazom. Bol ženatý. Životopisy spomínajú jeho syna Jimrama, ktorý sa neskôr stal jeho spoločníkom v mníšskom živote. Neskôr sa Prokop stal mníchom. Po krátkom pobyte v monastieri odišiel roku 1009 do údolia rieky Sázavy, kde si v jednej jaskyni zriadil obydlie a začal obrábať pôdu.

Okolo roku 1030 ho našiel knieža Oldřich. Keď zistil pustovníkové výborné vlastnosti, zvolil si ho za radcu a spovedníka. Pretože Prokop videl úpadok slovanskej bohoslužby v Čechách, chcel založiť monastier so slovanskou bohoslužbou. Oldřich schválil jeho plány a sľúbil mu podporu. A tak mních okolo seba zhromaždil slovanských kňazov a roku 1032 založil v údolí rieky Sázavy pamätný monastier a stal sa jeho igumenom. Bola v ňom tiež škola.

Prokop dbal v monastieri na prísnu disciplínu. Miloval mníchov, ale ak bolo treba, karhal ich a trestal. Bol to neobyčajný muž a vynikajúci vodca na ceste ku kresťanskej dokonalosti. Z pokory odmietal dlhé roky prijať názov igumena. Zomrel 25.3.1053. Pochovali ho najskôr v Sázavskom monastieri, ale roku 1588 boli jeho sväté ostatky slávnostne prenesené do Prahy, kde sú uložené v chráme Všetkých svätých.

Sláva Sázavského monastiera netrvala ani sto rokov. Roku 1096 z neho knieža Břetislav vyhnal slovanských mníchov a uviedol tam latinských benediktínov.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |