Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobný Roman Sládkopevec

01. október 
9X_FmSR6Mqc.jpg
Prepodobný Roman Sládkopevec sa narodil v 5.storočí v sýrskom meste Emesa. Po príchode do Konštantínopolu sa stal klerikom v chráme Hagia Sofia. Svätý Roman nemal dar čítania ani spevu. Jedného dňa, v predvečer sviatku Christovho narodenia, čítal kafizmy. Jeho čítanie však bolo natoľko slabé, že ho musel vystriedať  iný čtec. Za čo aj znášal výsmech ostatných klerikov. Zarmútený  mladík sa dlho modlil pred ikonou Presvätej Bohorodičky.

V noci mal svätý Roman videnie Bohorodičky, ktorá mu podala zvitok (gr. Kondakion) a prikázala ho zjesť. Tak dostal prepodobný Roman dar skladať cirkevné piesne a krásne spievať.  Na nasledujúci deň svätý Roman zaspieval v chráme neobyčajným hlasom svoj prvý kondak: „Ďíva dnés presúščestvennaho raždájet...“

Svätý Roman bol vysvätený na diakona a stal sa učiteľom spevu. Až do svojej smrti, ktorá nastala okolo roku 556, prepodobný Roman Sládkopevec zložil okolo 1000 cirkevných piesni. Mnohými z nich slávia kresťania Boha dodnes. 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |