Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Spravodlivý Ján Kronštadský

20. december 
151723.b.jpg
Narodil sa v roku 1829 v Rusku do veľmi chudobnej ale kresťanskej rodiny. Počas štúdia teológie mu zomrel otec. Ján sa rozhodol pracovať ako misionár na Sibíri a v severnej Amerike, ale Boží zámer bol iný. Jánovi sa prisnil sen, v ktorom sa videl ako kňaz slúžiaci v Kronštadskej Andrejevskej katedrále, kde nikdy pred tým nebol. Čoskoro sa toto videnie uskutočnilo. Po skončení duchovnej akadémie mu odporučili oženiť sa s dcérou protojereja Kronštadskej katedrály a následne sa dať vysvätiť v tomto chráme. Ján sa rozpomenul na svoj sen a prijal túto ponuku.

V roku 1855 bol vysvätený na kňaza. S manželkou Lízou sa rozhodli zasvätiť svoje životy Bohu. Prežili spoločný život ako brat so sestrou a zachovali si panenskú čistotu. Svätý Ján bol veľkým askétom. Prebýval v neustálej modlitbe a pôste  a pomáhal všetkým, ktorí potrebovali pomoc. Najmä chudobným, ktorí boli morálne na dne, alkoholikom aj bezdomovcom. Často sa s nimi rozprával, utešoval ich, ošetroval a rozdával všetko čo mal. Veľakrát sa vracal domov bosý alebo bez kabáta.

Niektorí závistliví ľudia ho preto začali nazývať jurodivým (bláznom pre Christa) a keď naňho nadávali, ohovárali ho, či prenasledovali, svätý Ján to všetko s pokorou  a s Božou pomocou znášal. Onedlho si ľudia uvedomili ako veľmi sa mýlili a krivdili mu. Boh obdaril Jána schopnosťou konať zázraky a prozorlivosťou. Silou modlitby uzdravoval svätý Ján chorých, slepých, posadnutých a všetkých, ktorí ho požiadali o pomoc. A to nie len pravoslávnych, ale aj moslimov a židov, dokonca za nim chodili aj cudzinci z iných krajín. Denne za nim prišlo tisíce ľudí, alebo ho prosili o pomoc prostredníctvom listov či telegramov. Za uzdravenia posielali svätému Jánovi peniaze, ktoré on rozdával chudobným. Každý deň kŕmil tisíce bezdomovcov.

Založil inštitúciu, v ktorej bola škola, chrám a detský domov. Vybudoval ženské monastiere. Bol výborným kazateľom. Posledné roky svojho života ťažko ochorel, ale nikdy sa nesťažoval, ba naopak ďakoval Bohu za to, že naňho poslal utrpenie, aby očistil svoju hriešnu dušu. Aj napriek zdravotným ťažkostiam sa denne stretával s množstvom ľudí. V roku 1908 po odslúžení svätej liturgie odišiel Ján k Hospodinovi, pričom už skôr predpovedal svoju smrť. V roku 1990 bol Ján Kronštadský vyhlásený za svätého.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |