Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätá apoštolom rovná Nina, patrónka Gruzíncov

14. január 
Sf._Nina.jpg
Svätá Nina, bola neterou jeruzalemského patriarchu Juvenalija, a príbuznou svätého Juraja veľkomučeníka. Pretože jej rodičia prijali mníšstvo, bola vychovávaná pod dohľadom patriarchu Juvenalija, ktorý ju zveril zbožnej starici. Tá, svätej Nine rozprávala o vtedy ešte pohanskej krajine Iberii (antický a byzantský názov dnešného Gruzínska საქართველო). Postupom času sa v srdci svätej Niny rozhorela túžba a želanie priniesť svetlo svätého Evanjelia do tejto krajiny.

Želanie bolo o to väčšie, keď sa jej raz vo sne zjavila Matka Božia, ktorá jej dala do ruky kríž spletený z vetiev vinohradu a povedala: „Vezmi si tento kríž, on ti bude štítom a hradbou proti všetkým napadnutiam nepriateľov viditeľných i neviditeľných. Choď do krajiny Iberskej, zvestuj tam sväté Evanjelium Pána Isusa Christa, a získaš blahodať u Neho, a Ja budem tvojou ochrankyňou “. Keď sa prebudila, mala svätý kríž v ruke (teraz sa tento kríž nachádza v Sionskom katedrálnom chráme v Tbilisi). O svojom sne povedala svojmu strýkovi patriarchovi Juvenalijovi, ktorý jej dal požehnanie na apoštolskú službu.

Keď začalo prenasledovanie kresťanov za cisára Diokleciána, svätá Nina odišla do Iberie šíriť kresťanstvo, a takto sa zachránila pred prenasledovaním. Vďaka oddanosti a láske si čoskoro získala  úctu obyvateľov. Kráľ s rodinou a skoro celý národ Iberie prijali kresťanstvo. Svätá Nina zomrela v roku 335. Na mieste jej zosnutia dal kráľ Mirian postaviť chrám Svätého veľkomučeníka Juraja. Konala mnohé zázraky za svojho života, a koná ich aj po smrti.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |