Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätý Ambróz Milánsky

07. december 
DSCN0035.JPG
Narodil sa v roku 340 v severnom Talianku v bohatej rímskej rodine. Získal výborné právnické vzdelanie a stal sa konzulárnym prefektom. V tom čase v Mediolane (súčasnom Miláne ) nastal spor medzi pravoslávnymi veriacimi a arianmi o výber nového biskupa.

Svätý Ambróz prišiel do chrámu aby nastolil poriadok a v tom všetci začuli detský hlas, ktorý povedal: Ambróz - biskup. Občania ako aj samotný imperátor Valentin to považovali za Boží výber. Zbytočne ich svätý Ambróz presviedčal o opaku, bol nútený súhlasiť. Prijal krst, keďže dovtedy bol ohlašenný (to znamená pripravujúci sa ku Svätej Tajine Krstu), v priebehu 8 dní získal všetky cirkevné stupne a bol vysvätený na biskupa (r.374).

Hneď po vysviacke rozdal celý svoj majetok chudobným. Potom začal študovať Sväté Písmo a učenie svätých otcov východnej cirkvi. Svätý Ambróz bojoval proti arianskej heréze a na znak víťazstva nad arianstvom zložil hymnus: „Teba Boha chválim“, ktorý sa spieva až do dnes v blahodarstvenných bohoslužbách. Posledné roky svojho života prežil v neustálej modlitbe. Zosnul v roku 397. Je považovaný za jedného z najlepších teológov a otcov Cirkvi. Jeho sväté ostatky sa nachádzajú aj v našej katedrále v Košiciach.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |