Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätý Atanáz Veľký

18. január 
atanas.jpg
Narodil sa krátko pred rokom 300 v Alexandrii v Egypte, kde aj nadobudol vzdelanie. V tej dobe v Alexandrii bolo kvitnúce kresťanské školstvo. Mladý Atanáz sa venoval so zvláštnou záľubou biblistike (náuka o Svätom Písme). Alexandrijský patriarcha Alexander ho rukopoložil na diakona a učinil ho svojim tajomníkom. Vzal ho so sebou na I.všeobecný cirkevný snem, ktorý sa konal v roku 325 v meste Nikeji.

Tam sa mladý diakon preslávil niekoľkými bystrými rečami proti Áriovmu učeniu, popierajúcemu Božstvo Isusa Christa, a tak prispel k objasneniu celej otázky a k zavrhnutiu Ária. Keď svätý patriarcha Alexander zomrel, bol Atanáz zvolený za jeho nástupcu, hoci mal len 28 rokov. Dlho sa bránil proti prijatiu tejto voľby, pretože sa obával vziať na seba spravovanie Cirkvi v dobe, keď sa ariáni z veľkej časti nechceli podriadiť uzneseniu všeobecného cirkevného snemu a stále ešte znepokojovali život kresťanstva. Pri svojom zdráhaní dôrazne poukazoval na svoju mladosť. Ale nakoniec sa podriadil hlasu veriacich.

Ako patriarcha bol nútený byť stále na stráži proti ariánizmu, ktorý bol v Alexandrii mimoriadne silný. Svätý Atanáz však zvíťazil. Zosnul v roku 373. Cirkevnú literatúru obohatil početnými knihami, v ktorých vykladal Sväté Písmo a vyvracal Áriove učenie. Napísal tiež životopis svätého Antónia Veľkého, organizátora mníšskeho života. Tento životopis prispel k obráteniu mnohých pohanov a silne zapôsobil i na svätého Augustína, aby opustil bludnú cestu a stal sa kresťanom. Svätý Atanáz je právom zaradený k cirkevným otcom.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |