Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätý Gorazd, učeník sv. Cyrila a Metoda

27. júl 
Gorazd_from_Slivnica_Monastery.jpgGorazd bol žiakom svätých Cyrila a Metoda. Pochádzal z okolia Nitry z lokality dnešnej obce Močenok, z usadlosti Gorazdov. Spolu so svätým Cyrilom a Metodom a ich pomocníkmi svätými Klimentom, Naumom, Angelárom a Sávom patrí do skupiny svätcov označovaných svätí Sedempočetníci.

Za kňaza vysvätil Gorazda biskup Formozus v Ríme v roku 868. O jeho prítomnosti v Ríme svedčí aj správa z literárnej správy Uspenije Kirilla, kde sa môžeme dočítať, že Cyril si pred svojou smrťou pozval do kláštora Klimenta, Sávu, Angelára, Gorazda a Nauma a utvrdzoval ich vo viere.

Svätého Gorazda si za svojho nástupcu v biskupskom úrade pred svojou smrťou zvolil svätý Metod týmito slovami: "Toto je vašej zeme slobodný muž, učený dobre v latinských knihách, pravoverný."

Pri jeho voľbe vychádzal svätý Metod z pomerov v 9. storočí, ktoré delili ľudí na slobodných a poddaných. V myšlienkovom svete takéhoto prostredia nebolo možné, aby nástupcom v arcibiskupskom úrade bol niekto iný ako syn niektorého vplyvného veľkomoravského veľmoža, ktorý by mal vážnosť v očiach kniežat a mal aj ich podporu.

Po smrti kráľa Svätopluka bol teda s najväčšou pravdepodobnosťou svätý Gorazd vysvätený na biskupa a povýšený na arcibiskupa Veľkej Moravy. Po vpáde Maďarov do Karpatskej kotliny bol nútený utiahnuť sa do zahraničia. Historické pramene sa však rozchádzajú v určení miesta jeho ďalšieho pôsobiska. Je možné, že pôsobil v Čechách, Poľsku alebo v Bulharsku. Práve v Bulharsku, kde je zaradený do zoznamu svätých Sedempočetníkov, je jeho pamiatka osobitne živá. Bulharská legenda hovorí o jeho odstránení z biskupského stolca a väznení.  Po prepustení z väzenia sa pravdepodobne utiahol na dvorec niektorého veľmoža.
Je však celkom možné súhlasiť s tvrdením, že svätého Gorazda z Veľkej Moravy vyhnal Viching.

Keďže svätý Gorazd veľmi dobre poznal svojho učiteľa svätého Metoda, môžeme predpokladať, že je aj autorom jeho životopisu, ktorý poznáme pod názvom Život Metoda. 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |