Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätý Gregor Dvojeslov Rímsky

12. marec 
img07_13.jpg
Svätý Gregor, nazývaný Dvojeslov, sa narodil v Ríme okolo roku 540. Získal výborné vzdelanie. Po smrti otca postavil šesť monastierov na Sicílii a v Ríme monastier v česť Andreja Prvozvanného, kde aj prijal mníšstvo. V roku 577 sa stal diakonom, potom odišiel do Byzancie, kde študoval grécky jazyk a východných svätých otcov. V roku 590 bol zvolený na Rímsku katedru a neskôr sa stáva prvohierarchom Západnej Rímskej Cirkvi.

Vytvoril Liturgiu Vopred posvätených Darov v latínskom jazyku, ktorá bola dovtedy známa len z ústneho podania. Tento čin bol schválený VI.všeobecným snemom v roku 680 a prijatý celou Christovou Cirkvou. Svätý Gregor zosnul v roku 604. Jeho sväté ostatky sa nachádzajú v Katedrále svätého apoštola Petra vo Vatikáne. 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |