Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätý Gregor Palama

12. marec 
DtGzBvzlU3c.jpg2.nedeľa Veľkého pôstu

Narodil sa v roku 1296 v Malej Ázii. Otec mu zomiera skoro a vychováva ho zbožná matka, ktorá mu umožnila vzdelanie. Ako 20-ročný odchádza na horu Atos, aby svoj život zasvätil Bohu. Po smrti starca Nikodíma, ktorý bol jeho duchovníkom, opúšťa Svätú Horu. O šesť rokov neskôr prijal biskupské svätenie a bol ustanovený na tessalonickú katedru.

Pôsobil aj medzi mohamedánmi a mnohých priviedol ku Christovej viere. Zvlášť vynikol v učení o milosti Božej. Spor svätého Gregora Palamu s Barlaámom a Akindinom vznikol práve v otázke svetla, ktorým Christos žiaril na hore Tábor. Svätý Gregor o tom uvažuje takto: „Žiara Preobraženia Hospodňa sa nezačala ani neskončila, nebola ohraničená priestranstvom a nebola vnímaná pocitmi, hoci bola zrakom viditeľná. Zmenili sa iba pocity učeníkov Hospodnich – prešli od tela k Duchu. Čistí srdcom Boha vidia, lebo On súc Svetlom, žije v nich a odkrýva sa im, lebo Ho milujú, a samozrejme, miluje aj On ich“. Svätý Gregor zosnul v roku 1359. (deň pamiatky 14.november)

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |