Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätý Martin Milostivý

12. október 
st_martin_of_tours_bishop_20120404_1781152263.jpg

Žil vo Francúzsku a pre jeho veľkú obetu a starostlivosť o chudobných bol nazývaný Milostivý (milosrdný). Pred prijatím mníšstva bol Martin vojenským veliteľom počas panovania imperátora Juliana (361-363).

Svätý Martin sa vyznačoval chrabrosťou a statočnosťou. Keď barbari napadli ríšu imperátora, svätý Martin dostal príkaz bojovať s nimi. Vyšiel teda so svojim oddielom z mesta, a keď na ceste stretol žobráka, daroval mu svoje oblečenie. V noci sa svätému Martinovi zjavil  Isus Christos, ktorý mu sľúbil víťazstvo nad nepriateľmi. Čo sa aj čoskoro splnilo.

Imperátor slávnostne privítal víťaza a na znak vďaky mu navrhol priniesť obetu modlám za získané víťazstvo. No svätý Martin povedal, že chce priniesť obetu Christovi, pretože zvíťazil vďaka Nemu. Preto sa stal svätý Martin mníchom. Imperátor mu na to dal súhlas. Po siedmich rokoch asketického života bol svätý Martin vysvätený na biskupa Turského. Dostal od Hospodina dar prozreteľnosti a konania zázrakov. Zosnul koncom IV.storočia.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |