Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätý Nektarios Eginský

09. november 

Nektarije_Eginski_parohija1.jpg

 

,, Neželajte si dôjsť vysoko k veľkým duchovným zápasom bez toho, 
aby ste mali cnosti, lebo sa môžete dostať  do nebezpečenstva, 
že padnete do omylu domýšľavosti a nebojácnosti. 
Ten, kto si želá dosiahnuť Božie dary a vysoké teórie, 
hoci je ešte naplnený vášňami, 
ako nerozumný a pyšný upadá do omylu. 
Mal by sa predovšetkým usilovať o svoje očistenie. 
Božia blahodať posiela dary ako odmenu tým, 
ktorí sa očistili od vášní. Zostupuje na nich bez hluku a v čase, 
o ktorom nevedia."

 

Svätý Nektarios Eginský 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |