Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätý Spiridon Trimifuntský

12. december 
12_Sv_Spiridon.JPG
Svätý Spiridon sa narodil okolo roku 270 na Cypre. Od rodičov dostal dobrú výchovu a stal sa horlivým kresťanom. Keď začalo prenasledovanie kresťanov počas panovania cisára Maximiána, mladého Spiridona odsúdil na nútené práce do bane v Kilikii.

Po skončení prenasledovania sa vrátil na Cyprus ako zrelý muž a oženil sa s jednou skromnou a cnostnou dievčinou, ktorá však skoro zomrela. Obyvatelia jeho rodnej dediny si svätého Spiridona nesmierne vážili a vybrali si ho za svojho kňaza a neskôr za trimifunského biskupa na Cypre.

Ešte počas svojho života Božou mocou vykonal mnoho zázrakov. Uzdravoval slepých, nevládnych, posadnutých démonmi a inak chorých. Podľa tradície, Cyprus raz postihlo veľké sucho a modlitbami svätého Spiridona Boh zoslal dažde. Za svoje obdivuhodné skutky bol Spiridon nazvaný divotvorec.

Svätý Spiridon sa zúčastnil na I.všeobecnom sneme v Nikei v roku 325, kde vynikal svojou svätosťou. Počas snemu sa snažil vyvrátiť argumenty heretika Ária, ktorý tvrdil, že Boží Syn nie je Boh, ale Božie stvorenie. Podľa tradície dokázal trojičnosť Boha týmto zázrakom:
Vzal do ruky tehlu a keď ju stlačil, dole vytiekla voda, hore vyšľahol plameň a v ruke mu zostala hlina. Tak ukázal, že Boh je jeden a zároveň v troch osobách: Otec, Syn a Svätý Duch. Spolu s ostatnými biskupmi svedčil o pravde, že Boží Syn, Isus Christos, je pravý Boh.

Svätý Spiridon zomrel v polovici 4.storočia. Jeho sväté ostatky sa nachádzajú na gréckom ostrove Kerkyra (Corfu). Aj dnes sa pri nich koná mnoho zázrakov.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |