Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Veľkomučenica Katarína

24. november 
1087252a42c8023264.jpg
Narodila sa v Alexandrii v druhej polovici 3.storočia. Pochádzala z ušľachtilého rodu a vyznačovala sa svojou bystrosťou a učenlivosťou. Keďže bola veľmi krásna, mnohí bohatí muži chceli získať jej ruku, ale Katarína si nevybrala ani jedného. Chcela ženícha, ktorý bude dôstojný jej krásy a múdrosti. Onedlho sa zoznámila s jedným starcom- pustovníkom, ktorý jej porozprával všetko o Christovej viere, o rajskej blaženosti spravodlivých aj o zatratení hriešnikov. Vtedy Katarína uverila v Isusa Christa, Božieho syna, a prijala svätý krst.

Po ňom sa jej vo sne zjavuje Bohorodička s mládencom, ktorý jej nasadil na pravú ruku prsteň so slovami: „Nespoznaj zemného ženícha“. Svätá Katarína pochopila, že od tejto chvíle je zasnúbená Christovi a prebudila sa s radosťou v srdci. Od toho času sa úplne zmenila. Stala skromnou, krotkou a milosrdnou. Často sa modlila k Bohu a prosila ho o radu a pomoc. Mala jediný cieľ. Žiť pre Christa.

Čoskoro prišiel do Alexandrie panovník Maximian a nariadil obyvateľom, aby sa prišli pokloniť pohanským bohom. Katarína prišla do chrámu, kde sa mal odohrávať obrad pohanským bohom a neohrozene povedala kráľovi: „Či sa nehanbíš, kráľ, klaniať sa modle! Poznaj pravého Boha, bez počiatku a bez konca, ktorý zišiel na zem a stal sa človekom pre našu spásu“. Maximian sa rozhneval na Katarínu a nariadil ju zatknúť do väzby. No aj tí najväčší mudrci nedokázali presvedčiť Katarínu o existencii pohanských Bohov, ba naopak žasli nad jej bystrou logikou a priznali porážku. Avšak Maximian nechcel ustúpiť. Lákal ju rôznymi darmi, sľubmi a slávou, no Katarína sa nedala podkúpiť.

Keď sa manželka Maximiana dopočula o jej múdrosti, žiadala si ju vidieť. Po ich rozhovore prijala kráľovná Augusta Christovu vieru. Keď sa o tom dozvedel jej muž, dal zabiť svoju manželku a Katarínu poslal na mučenie. Božia sila ju však chránila pred mukami a svätá ostala nedotknutá. Potom kráľ prikázal sťať Kataríne hlavu v roku 304. 

Sväté ostatky mučenici sú uložené v monastieri Svätej Kataríny na hore Sinaj. Čiastočka z nich sa nachádza aj v chráme v Nižnej Ribnici. Svätá Katarína moli Boha o nás!

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |