Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Veľkomučeník Juraj Víťaz

23. apríl 
GEORGIJ POBIDONOSEC

GeorgiyPobedonosets.jpegPochádzal z Kapadocey. Bol synom bohatých rodičov. Otec mu skoro zomrel a matka sa presťahovala do Palestíny, kde mala veľké majetky. Už ako dvadsaťročný dosiahol veľkej vojenskej hodnosti. Dalo by sa povedať, že bol miláčikom vtedajšieho panovníka Diokleciána. Menovaný cisár bol rozhodnutý na prenasledovanie kresťanov. Dôstojník Juraj predstúpil pred cisára a riekol mu: „Najjasnejší cisár, prečo riešenie vážnych štátnych otázok odkladáš na neurčito a zaoberáš sa, ako páchať zločin? Prečo chceš kántriť nevinných ľudí, kresťanov, ktorí verne slúžia tvojej krajine a donucuješ ich, aby sa klaňali modlám, diablom, kým Boha, ktorý stvoril nebo a zem, ani sám neuznávaš, ani im nedovolíš Ho uctiť!“ 

Zanemel cisár pri počúvaní týchto slov. Prvý na ne zareagoval Magnencius, ktorý svätému Jurajovi položil otázku: „Kto ti dal tú smelosť?“ – Pravda – odpovedal svätý Juraj. Aká pravda?– znovu sa opýtal Magnecius. Isus Christos, Ktorého prenasledujete, v Ktorého verím a verne mu slúžim. Po tomto krátkom dialógu sa zmohol na slovo aj cisár. Vieš dobre Juraj, že ťa mám rád – začal cisár – Poslúchni ma, obetuj mojim bohom a získaš ešte väčšiu moju lásku. Prosím Boha,  riekol Juraj – aby sa ti otvorili oči, aby si aj ty spoznal Hospodina, za Ktorého som ochotný zomrieť. 

Po týchto slovách ho začali mučiť. Celú noc v okovách zotrval vo väznici horeznačky s ťažkým kameňom na hrudi. Na druhý deň ho mučili na kolese, na ktorom stratil veľa krvi, takže umieral. Cisár odišiel do svojho chrámu, aby obetoval bohom za vraždu kresťana Juraja. Boh však nenechal Svojho služobníka na potupu pohanom. Anjel koleso zastavil a mučeníka uzdravil slovami: „Neboj sa, Georgij, Boh tvoj je s tebou“.

Uzdravený mučeník sa poponáhľal za cisárom, aby sa mu predstavil živý a zdravý a presvedčil ho o moci Christa, za Ktorého sa obetuje. Keď ho dav, obklopujúci cisára zbadal, jednohlasne zvolal: „Veľký je Boh kresťanov!“ Cisár sa z toho nepoučil. Jeho manželka Alexandra uverila a volala s ostatnými na slávu Božiu, ale cisár dal všetkých povraždiť. Magnencius zachránil cisárovnú pred jeho hnevom, lebo ju ihneď dal odviesť do cisárskeho paláca. Svätého Juraja hodili na tri dni do vápna. Na štvrtý deň znovu živý a zdravý bol prevedený pred cisára. Prezraď mi, Juraj, - prosil cisár mučeníka – akými čarami si tak nepremožiteľný? To nie sú žiadne čary – odpovedal svätec – to je Božia moc, ktorá ma chráni pred úkladmi diabla, ktorému slúžiš. 

Po tomto rozhovore začali sa nové muky. Juraja obuli do rozžeravených čižiem s ostrými klincami vyčnievajúcimi tak, aby sa mu zaborili do chodidla a hnali ho v tejto obuvi do väznice. Potom bol prevedený čarodejník Anastáz, aby ho otrávil. Menovaný mu ponúkol vypiť otravu, avšak tá ostala bez očakávaného účinku. Ak mŕtveho vzkriesiš – povedal čarodejník svätcovi – uverím aj ja v Tvojho Boha. Urobím aj to – riekol svätý Juraj – ale nie kvôli tebe, ale kvôli ľudu, ktorý pre takých, aký si sám, nepozná pravého Boha. Priviedli ho na hrob zomrelého. Svätý Juraj vrúcnou modlitbou sa obrátil na Toho, Kto je „Vzkriesenie i život náš“, pamätajúc na Jeho slová: „Majte vieru v Boha... i všetko, za čo len budete pri modlitbe prosiť, verte, a bude vám dané“ (Mk 11, 23-25). Ten, kto tieto slová vyriekol, zostal im verný aj tento raz. Mŕtvy vstal. Anastáz tiež splnil svoj sľub – oslávil Christa spolu s tým, ktorého Juraj vzkriesil a obom za to sťali hlavy.

Svätého Juraja znovu uvrhli do väzby. Na druhý deň znovu ho nútili obetovať pohanským bohom. Ukážte mi ich! – zvolal mučeník. Cisárovi bolo milé toto Jurajovo zvolanie, lebo sa domnieval, že už ho poslúchne. Svätý Juraj prišiel do jeho božnice a púhym menom Isus zbúral všetky jeho modly – jeho bohov. V tom sa tu zjavila aj cisárovna Alexandra a prosila mučeníka o modlitbu za ňu. Cisár oboch odsúdil na smrť sťatím hlavy. 
Bolo to 23.apríla r.303. 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |