Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Veľkomučeník Teodor Tiron

17. február 
99240_sfantul_teodor_tiron.jpg1.sobota Veľkého pôstu 


Svätý Teodor Tiron zomiera za čias prenasledovania kresťanov imperátorom Maximiánom okolo roku 305. Spolu s ostatnými kresťanmi bol nútený vzdať sa Christovej viery a pokloniť sa modlám. Svätý Teodor však odmietol a ostal verný Christovi za čo bol kruto mučený a nakoniec upálený. Počas väzby sa mu zjavil samotný Christos, a tak svätý Teodor s pokorou a láskou prijal mučenícku smrť za svojho Spasiteľa.

50 rokov po smrti svätého Teodora imperátor Julián dal príkaz, aby počas prvého týždňa Veľkého pôstu tajne kropili krvou obetí obetovaných modlám potraviny predávané na trhoch. Tým chcel poškvrniť kresťanský pôst. Konštantínopolskému biskupovi Eudoxiovi sa však zjavil svätý Teodor a prikázal mu upozorniť kresťanov, aby si nekupovali poškvrnené potraviny, ale namiesto toho jedli kolivo (kuťu) t.j. varená pšenica s medom. Pri tejto udalosti pravoslávna cirkev oslavuje každoročne pamiatku veľkomučeníka Teodora v prvú sobotu Veľkého pôstu (Teodorova sobota) a v piatok v predvečer sviatku sa preto slúži moleben svätému Teodorovi a posväcuje sa kolivo. 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |