Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Spravodlivý Lazar, četverodnevný

04. apríl 
lazarus_resurrection_03.jpgSobota 6. týždňa Veľkého pôstu


Svätý spravodlivý Lazár, brat Marfy a Márie, žil v Betánii neďaleko Jeruzalemu. 
Isus Christos počas Svojho zemského života mnohokrát navštevoval dom Lazára, ktorého veľmi ľúbil a nazýval ho svojim priateľom. 

Keď Lazár zomrel a už štyri dni preležal v hrobe, Hospodin ho vzkriesil z mŕtvych.(Vzkriesenie Lazára sa spomína v Pravoslávnej Cirkvi v sobotu šiesteho týždňa Veľkého pôstu - „Lazárova sobota“). Mnohí židia, ktorí sa o tom dopočuli, prichádzali v Betániu, a keď sa presvedčili o pravdivosti tohto veľkého zázraku, stávali sa z nich nasledovníci Christa. Preto chceli veľkňazi zabiť Lazára. 

Vo Svätom Evanjeliu sa spravodlivý Lazár spomína ešte raz: keď Christos opäť prichádza do Betánie šesť dní pred Páschou k vzkriesenému Lazárovi. Po svojom vzkriesení žil svätý Lazár ešte 30 rokov, bol biskupom na ostrove Cyprus, kde hlásal Slovo Božie a tam aj zosnul. 

Jeho sväté ostatky boli nájdené v Kitii v mramorovej arche, na ktorej bolo napísané: „Lazár četverodnevný, druh Christa“. V roku 898 na príkaz imperátora Leva Múdreho boli sväté ostatky prenesené do Konštantínopolu a uložené v chráme Spravodlivého Lazára.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |