Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Veľkomučenica Irena

05. máj 
50212771_1.jpg
Svätá veľkomúčenica Irena žila v I.storočí, teda v dobe apoštolskej. Jej rodičia boli pohania. Ich dcéra (Penelopa) sa však stala kresťankou, bola pokrstená svätým Timotejom, učeníkom svätého apoštola Pavla, a prijala meno Irena. 

Stala sa horlivou kresťankou a v prvom rade chcela presvedčiť svojich rodičov, aby prijali Christovú vieru. Jej otec Likinij ju však začal nútiť klaňať sa modlám a keď svätá Irena odmietla, prikázal ju hodiť pod kopytá splašených koní. Ale kone sa ani nepohli. Len jeden z nich sa rozbehol smerom k Likinijovi a začal ho kopať kopytami. Otec padol na zem sťa mŕtvy, no svätá Irena s plačom prosila Boha o jeho záchranu. Po jej modlitbám sa otec prebral celkom zdravý a bez zranení. Dal sa s manželkou pokrstiť a spolu s nimi uverilo v Christa okolo 3000 svedkov.

V dôsledku toho bol Likinij nútený vzdať sa svojho úradu. Jeho nástupca prenasledoval kresťanov a dal si predvolať svätú Irenu, ktorá svojím slovom o Bohu priviedla mnohých pohanov na spasiteľnú cestu. Keď sa odmietla pokloniť modlám, veliteľ dal príkaz na mučenie svätej. Ľudia nevedeli pochopiť, prečo Irena, ktorú všetci poznali ako dievča v každom smere šľachetné, je tak mučená, a preto sa celé mesto začalo búriť a vyhnali veliteľ Sedekija z mesta. Netrvalo dlho a okolo 10 tisíc obyvateľov sa prihlásilo ku kresťanskej viere. 

Svätá Irena začala hlásať Christovu vieru aj v inom meste, kde za to bola tiež mučená veliteľom. Ten však keď videl, že ostala po mučení nedotknutá, uveril v Christa. Tak priviedla mučenica Irena mnohých pohanov ku Christovi. V mnohých mestách konala zázraky a uzdravovala chorých. Hoci zomrela prirodzenou smrťou, ktorú sama predpovedala, cirkev ju nazýva veľkomúčenicou, ozdobenou krásami panenstva i purpurom utrpenia.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |