Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Členovia zboru

Repertoár zboru tvoria liturgické spevy, cirkevné a duchovné piesne v cirkevnoslovanskom a gréckom jazyku, cirkevné a duchovné piesne prostopiniálneho (ľudového) nápevu v štvorhlasnej úprave a kompozície takých skladateľov ako sú P.I. Čajkovskij, D. Bortňanskij, N. P. Dileckij, A.A. Archangeľskij, A. L. Vedeľ, spevy „znamennaho raspeva“, spevy Valaamského raspeva. Tak sa pre ďalšie generácie uchováva bohatstvo východnej spirituality. 

 

V začínajúcich rokoch sa zbor vyprofiloval na 29 členov:

 Soprán Alt  Tenor Bas
 1. Mgr. Anna Boberová † 11. Mgr. Jana Beleňová 17. Vasiľ Dura 23. Ing. Rastislav Dura
 2. Anna Durová 12. Ing. Zuzana Kuljovská 18. Mgr. Richard Gergeľ 24. Štefan Jalč
 3. Miroslava Durová 13. Mária Kundrátová 19. Ing. Vladimír Horňák  25. Ladislav Šiket
 4. Mgr. Barbora Kuljovská 14. Natália Linnyk 20. Miroslav Kačkoš 26. Pavol Polakovič
 5. Nadežda Obermanová  15. Helena Mitrová 21. Ing. Pavol Medviď 27. Mgr. Peter Polakovič
 6. Jaroslava Polakovičová 16. Ing. Jozefína Polakovičová  22. Jozef Rudy, ml. 28. Jozef Rudy, st.
 7. Jozefa Polakovičová   29. Mgr. Matúš Spišák
 8. Helena Popovičová   
 9. Mária Sičaková   
 10. Emília Chomová   

 

V neskorších rokoch sa zbor vyprofiloval na 27 členov:

 Soprán Alt Tenor Bas
 1. Mária Sičáková 10. Mgr. Jana Gubová 17. Mgr. Richard Gergeľ 22. Ing. Rastislav Dura
 2. Anna Durová 11. Ing. Zuzana Ivančáková 18. Ing. Vladimír Horňák 23. Vasiľ Dura
 3. Mgr. Barbora Dundová 12. Mária Kundrátová 19. Ing. Pavol Medviď 24. Pavol Polakovič
 4. Nadežda Obermanová 13. Natália Spišák Linnyk 20. Ing. Peter Pastor 25. Ilarion Jakobčuk
 5. Mgr. Lenka Lovičová 14. Mgr. Irena Macková 21. PhDr. Daniel Harabin 26. Jozef Rudy, st.
 6. Mgr. Marina Gribušyn 15. Ing. Jozefína Polakovičová  27. arch. o. Mgr. Matúš Spišák
 7. Mgr. Svetlana Linnyk 16. Mária Sopková  
 8. Jozefa Polakovičová   
 9. Katarína Sopková   


 V súčasnosti (máj 2017) má zbor 22 členov:

 Soprán Alt Tenor Bas
 1. Mária Sičáková 8. Mária Kundrátová 13. Mgr. Richard Gergeľ 18. Ing. Rastislav Dura
 2. Nadežda Obermanová 9. Mgr. Irena Macková 14. Ing. Vladimír Horňák 19. Vasiľ Dura
 3. Mgr. Svetlana Linnyk 10. Ing. Jozefína Polakovičová 15. Ing. Pavol Medviď 20. Pavol Polakovič
 4. Jozefa Polakovičová 11. Anna Uhrínová 16. Ing. Peter Pastor 21. Ilarion Jakobčuk
 5. Ing. Veronika Hingiszová 12. Anna Durová 17. PhDr. Daniel Harabin 22. Jozef Rudy, st.
 6. Nadežda Pastorová   
 7. Jaroslava Polakovičová   

 

 

Zboristi vystupujú nielen doma, ale i v zahraničí. Spomenieme aspoň niektoré vystúpenia:

  • Festival duchovnej piesne pri Seminári sv. Jána Teológa v Prešove
  • Galaprogram – Po stopách rusínskej kultúry v Prešove
  • Chirotónia a intronizácia Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického
  • pri príležitosti sviatku našich vierozvestov, apoštolom rovných bratov svätých Metoda a Cyrila, v archeologickom areáli na vykopávkach veľkomoravského hradiska pri obci Mikulčice na Morave viedli slávnostnú liturgiu; tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnili všetci členovia Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku na čele s emeritným metropolitom Kryštofom
  • Medzinárodný festival duchovnej piesne na Cypre
  • Pravoslávne Vianoce – vianočný koncert Pravoslávnej cirkevnej obce v Košiciach (PCO), ktorá začala túto tradíciu, aby spestrila vianočné sviatky aj veriacim, ktorí slávia Narodenie Isusa Christa podľa juliánskeho kalendára
  • Pascha Hospodňa Pascha - paschálny koncert PCO v Košiciach Zbor okrem liturgických a iných bohoslužieb vystupuje pri rôznych cirkevných, kultúrnych a spoločenských príležitostiach. Každoročne sa zúčastňuje Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach, kde dôstojne reprezentujú pravoslávnu cirkev na území mesta.

 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |