Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Rok 2007

 

2007.png
 • február, začiatky zboru
 • 08.03.2007 Nedeľa sv. Gregora Palamu 
  1. liturgia v podaní zboru
 • 22.04.2007, koncertné vystúpenie – Nedeľa žien Myronosic
 • 05.07.2007, chrámový sviatok, liturgia sv. apoštolom rovným Cyrila a Metoda v Michalovciach
 • 16.09.2007, Festival duchovnej piesne pri Pravoslávnom kňazskom seminári sv. Jána Teológa v Prešove
 • 29.09.2007,
  • príchod čudotvornej ikony „Obmäkčenie zlých sŕdc“ do Košíc
  • osadenie a posviacka základného kameňa chrámu v Košiciach
 • 30.09.2007, chirotónia a intronizácia biskupa Juraja (Stránskeho) v Michalovciach
 • 17.11.2007, prinesenie a uloženie ostatkov sv. Jána Zlatoústeho do Košíc
 • 26.12.2007, vianočný koncert


Február
Začiatky zboru (február) Nedeľa sv. Gregora Palamu, 1. liturgia v podaní zboru


 ...a takto sme začínali....

2007-1_1.png 2007_0.png
2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png

 

 

 Apríl

Koncertné vystúpenie - Nedeľa žien Myronosic, 22. apríl 2007

 

Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez nej by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd, či ako srdce bez lásky. Príkladom nám môžu byť ženy myronosice. Tie sa tiež celý čas od momentu pochovania Isusa Christa do hrobu trápili nad tým, kto im odvalí kameň od hrobu, lebo bol veľmi veľký. Ony chceli preukázať lásku  Christovi a pomazať Ho vonnými masťami. Boh im pomohol, zoslal im anjela, ktorý odvalil kameň od hrobu. Aj nám Boh pomôže, ale musíme sa prebudiť a snažiť sa, tak ako aj ženy myronosice, ktoré vstali skoro ráno, aby prišli k hrobu. V tomto duchu sa nieslo koncertné vystúpenie, ktoré sme zorganizovali 22. apríla 2007 pre všetky žienky našej farnosti: mamky, babky, tety, slečny, dámy.

 

 april1_copy.jpg 

 

Júl

Chrámový sviatok, liturgia sv. apoštolom rovným Cyrila a Metoda v Michalovciach, 5. júl 2007


2007-1_1.png 2007_0.png
2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png

 

September

Festival duchovnej piesne pri Pravoslávnom kňazskom seminári sv. Jána Teológa v Prešove, 16. september 2007

 

 

2007-1_1.png 2007_0.png

 

Príchod čudotvornej ikony „Obmäkčenie zlých sŕdc“ do Košíc, Osadenie a posviacka základného kameňa chrámu v Košiciach, 29. september 2007

 

 

2007-1_1.png 2007_0.png
2007-1_1.png 2007_0.png

 

Chirotónia a intronizácia biskupa Juraja (Stránskeho) v Michalovciach, 30. september 2007

 

2007-1_1.png 2007_0.png
2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png
2007-1_1.png 2007_0.png

 

November 

Prinesenie a uloženie ostatkov sv. Jána Zlatoústeho do Košíc, 17. november 2007

 

2007-1_1.png 2007_0.png
2007-1_1.png 2007_0.png

 

December 

Vianočný koncert, 26. december 2007

 

2007-1_1.png 2007_0.png
2007-1_1.png 2007_0.png
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |