Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Rok 2008

2008.png
  • 09.03.2008, prvé výročie speváckeho zboru, prinesenie ostatkov sv. Maxima Sandoviča (Gorlického) do košíc a vysviacka o. Vasyľa Kuzmyka na kňaza
  • 08.06.2008, prvá svätá spoveď v Košiciach
  • 06.07.2008, posvätenie chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Dúbravke
  • 14.09.2008, posvätenie chrámu Pozdvihnutia čestného a životodarného Kríža vo Veľkých Kapušanoch
  • 28.09.2008, chrámový sviatok v Košiciach v deň Záštity (Pokrova) Presvätej Bohorodičky
  • 23.10.2008, slúženie starobylej Jakubovej liturgie
  • 21.12.2008, predvianočný koncert

 

 

Marec

 

Prvé výročie speváckeho zboru, prinesenie ostatkov sv. Maxima Sandoviča (Gorlického) do Košíc a vysviacka o. Vasyľa Kuzmyka na kňaza , 9. marec 2008  

 

 

2008-mar1.png 2008-mar2.png 2008-mar3.png

 

Október

Slúženie starobylej Jakubovej liturgie, 23. október 2008


Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach sa stala historicky prvou pravoslávnou cirkevnou obcou, kde sa slúžila starobylá liturgia sv. ap. Jakuba. Liturgii predsedal Jeho Vysokopreosvietený vladyka Juraj.

 

2007-1_1.png 2007_0.png

 


2008_dec1.png

 

 

December

Predvianočný koncert, 21. december 2008

 

V nedeľu 21. decembra 2008 sa v našom chráme uskutočnil Predvianočný koncert, v ktorom s programom vystúpili naši najmenší, mládež a vrcholom bolo vystúpenie Cirkevného zboru sv. Jána Damaského pod vedením Mgr. Slávky Rudačkovej, PhD. V podaní účinkujúcich zazneli piesne a recitálové pásmo, ktoré bolo nasmerované k blížiacemu sa sviatku Narodenia Spasiteľa nášho Isusa Christa. So slovom poučenia a vďaky vystúpil aj zosnulý otec Imrich, ktorý vyzdvihol to, aké je dôležité v živote človeka, keď koná v tomto svete dobro, „pretože Boh je Dobro a každý, kto koná dobro, cez neho pôsobí Boh.“ Aj tento sviatok Narodenia Isusa Christa je výzvou pre celé ľudstvo, aby konalo dobro.

 

2007-1_1.png 2007_0.png
2007-1_1.png 2007_0.png
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |