Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Rok 2011

2011_1.png
  • 09.01.2011, Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 0. ročník
  • 4. výročie katedrálneho zboru, apríl 2011
  • 08.05.2011, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslulžba na Dargove
  • 27. – 29.05.2011, Medzinárodný festival duchovnej a folklórnej hudby, Cyprus
  • 27.11.2011, Festival sakrálneho umenia Košice
  • 07.12.2011, Vysokopreosvietený vladyka Hilarion v katedrálnom chráme v Košiciach
  • 11.12.2011, Večer kultúry národnostných menšín
  • 26.12.2011, zboristi na vianočnom koncerte v Strážskom


Január

Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 0. ročník. 9. január 2011


V katedrálnych náhradných bohoslužobných priestoroch Pravoslávnej cirkvi na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach sa 9. januára 2011 o 16.00 hodine uskutočnil koncert duchovnej piesne pod názvom Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 0. ročník. 


V programe vystúpili:

zaslúžila umelkyňa pani Mária Mačošková, pani Oxana Ščurová, laureát ukrajinskej piesne, Žiaci zo Základnej súkromnej umeleckej školy z Košíc, Mužská spevácka skupina Poľana a Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.


Ďakujeme Bohu za tento čas, ktorý sme prežili v kruhu tých, ktorí milujú svoju východnú pravoslávnu kresťanskú tradíciu.


Ukazuje sa, že mesto Košice si žiada takéto kultúrnospoločenské a náboženské podujatie, ktoré by združovalo minority národov a národnosti vyznávajúcich pravoslávnu vieru.


Zrealizovaný koncert tak začal písať svoju históriu. Avšak za všetko patrí vďaka trojjedinému Bohu. 

 

  

2007-1_1.png 2007_0.png
2007-1_1.png 2007_0.png

 

 

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

Z pera Ing. Jána Frického o vianočnom koncerte


Праздник Рождества Ісуса Хріста вшыткы хрістіане поважують за єден з найвекшых церьковных свят, бо в тот час ся нам народив наш Спасітель - Ісус Хрістос. Зато православны віруючі ся на тот праздник барз тїшать і старостливо рыхтують. Небыло то інакше аний у віруючіх Православной парохії у Кошыцях, котра ся рядить ґреґоріаньскым календарём, лем великоднї свята празднує подля восточной пасхалії так, як і вшыткы парохії в Михалівско-кошыцькій єпархії. Православны віруючі ся на церьковных богослужінях сходили того року іщі в наградных просторах Православного Катедралного храму Покрова Пресвятой Богородиці. Но вірять, же на другый рік на праздник Рождества Хрістова будуть тропарь „Рождество Твоє Хрісте Боже наш...“ співати уж в новім Православнім Катедралнім храмі „Успенія Пресвятой Богородиціц“. Нашы люди собі лем барз тяжко звыкають на сітуацію, кідь не можуть ходити до своёго храму – церкві.. Велику комуніту - з 3410 православных віруючіх в Кошыцях вытваряють і бывшы жытелї - Русины северной части Пряшівского краю, одкы ся в 50-тых роках минулого стороча переселили до Кошыць, бо ту ся втодї будовали великы железарні. Перед тым в їх родмім селї все была холем маленька церьковця, у котрій праздник Рождества Ісуса Хріста мож было спокїйно і в святочній атмпсфері дооправды духовно пережывати. Зато справця Православной парохії у Кошыцях прот. Проф. ТгДр. І Белейканіч, к. н . вєдно з архідеканом Мґр. Владиміром Спішаком і Церьковнов радов вытворили в наградных просторах такы условія, абы віруючі могли достойно стрічати новонародженого Ісуса Хріста – нашого Спасітеля. Почас рождественных свят были дві архієрейскы св. Літурґії, котры на Собор Пресвятой Богородиці і на Богоявленіє служыв Єго Высокопреосвященство Ґеорґій - архієпіскоп михалівско-кошыцькый. Рождественны свята у Кошыцях были закінчены 9. януара 2011 в храмі концертом колядок і духовных пісень під назвов „ПРАВОСЛАВНЕ РОЖДЕСТВО У КОШЫЦЯХ“ ,На концерті выступовали: звізда русиньскых співанок, заслужена умелкыня пані Марія Мачошкова, лавреатка україньскых пісень пані Мґр. Оксана Щурова, мужска співацька ґрупа ПОЛЯНА, школярі Основной умелецькой школы в Кошыцях і хор при Православнім Катедралнім храмі Успенія Пресвятой Богородиці. На концерт в храмі ся зышло много віруючіх, про котрых мусів быти отвореный і хоруш, абы было місьце про каждого.. Были меджі нима такы, котрым праздник Рождества ся скінчіл, но были і такы, котры ся днесь вернули з навщівы од своїх родин і близькых, котры жыють там коло Свідника, Снины, Бардіёва або Старой Любовні, і у котрых ся „РІСТВО“ іщі лем зачало. Нет ся чому чудовати, же была добра налада, бо кідь выступаючі зачали співати колядку придали ся ку ним вшыткы віруючі в храмі і вєдно вытворили такый мелодичный і гармоничный спів, котрый ту в храмі іщі дотеперь небыло чути..


Цілый проґрам любезным і милым словом допроводив прот. Мґр. Владимір Спішак, котрый о каждім выступаючім знав велё што доброго повісти. Найвекшый інтерес проявили віруючі о колядкы Марії Мачошковой, котра меджі православныма у Кошыцях была першыраз. Єй піснї любять слухати і співати многы із притомных в храмі, особемо тоты од Свідника, одкы похаджать пані Мачошкова. Єдна старша пані ся мі перед концертом похвалила, же она піснї пані „Марькы“ познать іщі з тых часів, кідь як 17 річна зачала співати у „ПУЛЬСІ“ в Пряшові. Своїм приємным голосом при співі колядок ся притомній публицї так залюбила, же напр. рефрен колядкы „Коли ясна звізда з неба выходила“ співали вшыткы вєдно зо співачков. Першыраз меджі православныма выступовали і далшы гості із Україньского хору Карпаты: Пані Мґр. Оксана Щурова колядков „Во Вертепі звізда ясна“ потвердила, же тітул лавреаткы україньскых пісень собі дооправды заслужыть. При выступліню мужськой ґрупы ПОЛЯНА ся на зачатку ку притомным приговорила прекрасным вінчом по шаріськы МУДр.Маріка Побеговы, лауреатка Маковицькой струны. Прекрасны колядкы, котры „полянчане“ співали з великым пережыванём вытворили у віруючіх в храмі правдиву „ріствянну“ атмосферу. Школярів із Основной умелецькой школы в Кошыцях привів на концерт директор школы Вінцент Сват. Заспіваны колядкы і іншы піснї школярьками Клаудіёв Ковачовов, Барборков Дінёвов, Тімеов Машчаковов і др. были на высокій умелецькій уровнї. Великов потїхов было про нас послухати выступліня нашого хору при Православнім Катедралнім храмі Успенія Пресвятой Богородиці під діріґуванём Мґр. Славкы Рудачковой, ПгД. Співы колядок і духовных пісень были доведены до гармонічной доконалости і при іх слухню было нам вшыткым барз легко на сердці і чулі сьме в тот ріствяный час велику полеготу на душі. Быв то великый духовный зажыток.  На конец выступаючї вєдно з публиков заспівали пісню „Многая і благая літа“. По скінчіню концерту прот. Мґр Владимір Спішак ся подяковав выступаючім за прекрасне „ріствянне“ пообідя в храмі а вшыткым притомным зажелав до нового 2011 року велё щастя, здравя, Божой мілости і благодаті. А Вам, отцы духовны - І.Белейканіч і В. Спішак - патрить велика вдячность за ідею зорґанізовати тоту културно-хрістіаньску акцію - “ПРАВОСЛАВНЕ РОЖДЕСТВО У КОШЫЦЯХ“. Дай Боже абы ся тым заложыла традіція ріствянных концертів і абы о рік ся повторило „Православне Рождество у Кошыцяах уж в новім храмі.


Kошыці, януар 2011 Інж. Іван Ф р і ц ь к ы й

 

 

Máj

Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove,  8. máj 2011


Už tradične sme sa stretli na Dargove pri pamätníku v nedeľu 8. mája 2011 o 15.00 hod., aby sme sa pomodlili za padlých, ktorí položili svoje životy počas II. svetovej vojny za našu slobodu.


Pozvali sme na toto stretnutie všetkých, ktorí majú záujem a ochotu vzdať modlitebnú úctu padlým. Veľké množstvo však neprišlo, ale aj napriek tomu, naša modlitba bola vrúcna a z čistého srdca.


Vičnaja pamjať všetkým, ktorí položili životy za našu slobodu, aby sme mohli žiť v pokojnom období, bez vojenského konfliktu!

 

 

Medzinárodný festival duchovnej a folklórnej hudby,  27. – 29. máj Cyprus 2011


V dňoch 27. a 29. mája 2011 sa Zbor katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach zúčastnil Medzinárodného festivalu duchovnej a folklórnej hudby na Cypre. Festival organizovala Škola byzantskej hudby trimifuntskej eparchie v Athienou.


Hlavným organizátorom bol brat Evaggelos Georgiu, dirigent Zboru študentov Školy byzantskej hudby a Mužského speváckeho zboru trimithountskej metropolie. 27. mája 2011 sa vo večerných hodinách uskutočnil Koncert duchovnej hudby. Účastníkmi koncertu boli: Zbor študentov Školy byzantskej hudby, Mužský spevácky zbor trimithountskej metropolie a Zbor katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky pod vedením dirigentky Slávky-Xénie Rudačkovej.


Koncert sa niesol v duchu osláv sviatku Christovho zmŕtvychvstania. Publikum malo možnosť prežívať atmosféru paschálnych starobylých byzantských a prostopiniálnych nápevov. V druhej časti koncertu zazneli v koncertnej úprave paschálne spevy v podaní našich zboristov. V závere sa k všetkým zúčastneným prihovoril Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický a Jeho Blaženosť Varnavas, trimithountský metropolita. 

 

2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png
Nedeľa 29. mája 2011 začala archijerejskou liturgiou v Chráme sv. Jána Krstiteľa v Kornose. Liturgiu slúžili Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický a Jeho Blaženosť Varnavas, trimithountský metropolita, spolu so svojimi diakonmi, o. archimandritom Spiridonom a s o. archimandritom Constantinom a ostatnými spoluslúžiacimi kňazmi. Počas archijerejskej liturgie zneli spevy v cirkevnoslovančine v podaní nášho katedrálneho zboru a byzantské spevy v podaní domácich zborov. Zbory spievali na dvoch klirosoch, striedavo. Atmosféru ekténií  v cirkevnoslovančine dotvoril o. archidiakon Matúš Spišák. Slávnostná liturgia bola veľkým dôkazom toho, že v Christu sme všetci jedno, že v pravoslávnej Cirkvi žiadna vzdialenosť, ani odlišnosť jazyka, nie je prekážkou slávenia  Eucharistie. Christos nás všetkých zjednocuje v Sebe, v prijímaní Tela a Krvi.


Tento deň sa konal veľkolepý kultúrny večer folklórnych spevov a tancov slovenského a cyperského národa za účasti Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja, arcibiskupa michalovskokošického, Jeho Blaženosi Varnavu, trimithountskéh o metropolitu, duchovenstva, sponzorov programu a vzácnych hostí rôznych úradných inštitúcií. Medzi pozvanými hosťami bola aj jej Excelencia PhDr. Anna Tureničová, PhD., mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky na Cypre. 


V závere programu sa prihovoril Jeho Blaženosť Varnavas, trimithountský metropolita, ktorý prítomným odovzdal diplomy o účasti na festivale a dary.


V pondelok 30.05.2011 sme prijali pozvanie jej Excelencie pani veľvyslankyne a dopoludňajšie hodiny sme strávili na slovenskej ambasáde v družnom rozhovore s pani veľvyslankyňou a pracovníkmi veľvyslanectva. Nechýbal ani menší koncert duchovných piesní. Návštevu sme ukončili spoločným spevom ľudových piesní z rôznych regiónov Slovenska, čo mimoriadne potešilo pani veľvyslankyňu i pracovníkov ambasády. 


Prežili sme vzácne chvíle. Veľká vďaka za všetko patrí Bohu, ktorý svojou múdrosťou a milosťou všetko naplňuje. Vďaka patrí aj Jeho Blaženosti Varnavovi a bratovi Evaggelovi. Predovšetkým za pozvanie na túto Bohom požehnanú udalosť, našim hostiteľom, organizátorom tohto festivalu, ako aj  o. Constantinovi a o. Spiridonovi, ktorí garantovali festival zabezpečením finančných prostriedkov.


Boh robí v živote ľudí veľké diela. Mnohokrát si to ani neuvedomujeme a prijímame veci ako samozrejmé. Nech Boh žehná začaté dielo a dodáva nám sily, trpezlivosti, obetavosti a lásky k jeho rozvíjaniu a súčasne otváraniu sa novým príležitostiam. 

 

2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png
2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png

 

 

November

Festival sakrálneho umenia, 27. november 2011


Každoročne sa v Košiciach uskutočňuje Festival sakrálneho umenia. Doposiaľ Pravoslávna cirkev, farnosť Košice, nebola na ňom zastúpená vlastným speváckym zborom. Prielom nastal až tohto roku kedy nás na tomto prestížnom podujatí reprezentoval náš vlastný Katedrálny zbor pod vedením Dr. Slávky-Xénie Rudačkovej. Z ohlasov na vystúpenie zboru je zrejmé, že našu farnosť reprezentoval veľmi úspešne. Naše poďakovanie patrí aj matuške pani Džuganovej zo Strážskeho, ktorá odhodlane posilnila náš zbor na spomínanom vystúpení.Všetkým členom zboru touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie a prajeme veľa síl a Božieho požehnania do ďalšej Bohu milej a pre pravoslávnu Cirkev užitočnej činnosti.


Mnohaja vam lita!

 

2007-1_1.png 2007_0.png


 

December

Vysokopreosvietený vladyka Hilarion v katedrálnom chráme v Košiciach, 7. december 2011


V stredu 7. decembra o 9.00 hod. navštívil Vysokopreosvietený vladyka ilarion, metropolita volokolamský, predseda Oddelenia zahraničných vzťahov Ruskej pravoslávnej cirkvi, rozostavaný Katedrálny chrám v Košiciach. Vzácneho hosťa privítal Vysokopreosvietený Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, ktorý ho v úvodnom príhovore informoval o živote pravoslávnych v michalovsko-košickej eparchie.


K prítomným duchovným eparchie a košickým veriacim sa potom prihovoril Vysokopreosvietený vladyka Hilarion. Vo svojom slove vyzval kňazov a veriacich, aby sa v každej situácii snažili vydávať pravdivé svedectvo o svojej pravoslávnej viere, aby boli verní tradícii a kánonom Cirkvi, pretože iba to je cesta, ktorá je zárukou zachovania pravoslávnej identity vo väčšinovom inoslávnom prostredí. V rozhovore s duchovnými vladyka Hilarion vyjadril postoj k pripravovanému všepravoslávnemu cirkevnému snemu a taktiež k aktuálnym otázkam teologického dialógu medzi katolíkmi a pravoslávnymi. Vladyku Hilariona na stretnutí sprevádzali pán P. M. Kuznecov, riadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike, prot. N. Liščeňjuk, predstaviteľ Zastupiteľstva Ruskej pravoslávnej cirkvi v Karlových Varoch, p. Igor Jakimčuk, tajomník Oddelenia Ruskej pravoslávnej cirkvi pre zahraničné vzťahy s miestnymi pravoslávnymi cirkvami, diakon a referent Oddelenia Ruskej pravoslávnej cirkvi pre zahraničné vzťahy Joann Kopejkin, a riaditeľ Fondu sv. Gregora Teológa pán L. M. Sevastijanov.

 

Z pera Ing. Jána Frického o návšteve vladyku Hilariona v košickej katedrále


У середу 7. децембра 2011 дополудня высокый преставітель Руськой православной церькви Высокопреосвященный мітрополіта волоколамскый, владыка Иларіон навщівив недобудованый Православный Катедралный храм Успенія Пресвятой Богородиці в Кошыцях. Почас радостного співу великого чісла духовенства і віруючіх піснї „Достойно єст ,,,,," владыка Иларіон вступил до храму, де ёго привитал Высокопреосвющеный Ґеордій, архієпіскоп Мивалівско-кошыцькой єпархії. Во своїм приговорі владыка Ґеорґій інформовав милого гостя - владыку Иларіона о жывоті павославных віруючіх в Михалівско-кошыцькой єпархії. Владыка Иларіон в проповідї ку притомным віруючім і духовенству підкреслив як є потрібно знати правду о канонах і законах Православной церькви і жыти подля них. По скінчіню інтересной речі і одповідей на вопросы віруючіх і духовенства владыка Иларіон попблагословив притомных в храмі і одышов до Пряшова.


Особность владыкы Иларіона є незвычайна. В молодости хотів быти мызыкантом, любив співати і граты на інсштрументох. Зато як штудент закінчів конзерваторіую. Но пізнїше ёго веце тягало на путь духовного жывота. Учів ся в духовных семінаріях, за научны роботы ёму удїлювали научны тітулы не лем в Россії, но і на універзітах за границями своёй країны, як напр. в Анґлії, Швіцарії, Каталаньску і др. Заступує Руську православну церьков в діалоґу з рімськов католицьков церьквов. Є і предсідателём Оддїліня заграничных односинь Руськой православной церькви (Брюсель).


Владыку Иларіона по Словакії допроваджав уполномоченый посол - вельвысланець Руськой федерації на Словакії П. М. Кузнецов вєдно з далшыма высокыма представітелями Православной церькви і Руськой федерації. На Пряшевскій Універзіті на славностнїм засідані Ведецькой рады ректор універзіты Проф. РНДр. Рене Матловіч, ПгД. уділив Мітрополітови Иларіонови тітул „doctor honoris causa° В славностнїм приговорі ректор універзіты высоко оцінив ёго заслужну роботу не лем як церьковного діятеля, но і як теолоґа, патролоґа, церьковного історіка, музычного складателя і вызначного репрезентанта меджі діалоґом православной і рімокатолюцькой церьквами. На славностнім засіданю были притомны окрем професорів універзіты і призваны гості, міджі котрыма были: Блаженійшый Мітрополіта Чеськых земель і Словакії Хрістофор, архієпіскоп пряшівскый Йоан, архієпіском михалівско-кошыцькый Ґеорґій, декан Православной богословской факулты Проф. ТгДр. Ян Шафін, ПгД. і іншы гостї. По скінчіню славностного акту Мітрополіта Иларіон вєдно з делеґаціёв вечур одлетіли до Прагы.


Обновлены стрічі высокых церьковных і штатных представітелів обидвох, колись барз дружественных держав, давають надїю, же нерозумне і нелоґічне перерваня історічных і добрых контактів і односин з найвекшов країнов во світї - Россіёв, было выгодне комусь іншому, а не нашым народам. Дай Боже, жебы звізда з востока приносила добру новину і про нас.


Кошыці, децембер 2011 Інж. Іван Фріцькый 

 

 

 

Večer kultúry národnostných menšín, 11. december 2011


Z pera Ing. Jána Frického


V Košiciach XIV. ročník národnostných menšín

В Кошыцях ХІV. рочник вечора народностных меншын
У неділю 11. деценбра 2011 в концертній салї старой історічмой радниці на главній улиці ся одбыв уж по 14. раз традічный вечор народностных меншын, котры жыють у Кошыцях уж довгы рокы і вытваряють з векшыновым народом словаків єдну велику дружну родину. Подля посліднёго перепису людей в 2001 року окрем векшынового народу Словаків жыє в місті іщі далшых 9 народностей.


Тогорічный вечор обогатили своїма културныма выступами 7 народностных меншын: нїмецька, ромська, мадярьска, булгарьска, польска, руська і русиньска.


Тот предрождественный і святочный вечор ся одбывав під покровітелиством пріматора міста Кошыцї МУДр. Ріхарда Рашіго. Святочный концерт одкрыла заступкыня пріматора МУДр. Рената Ленартова. Концертна сала была заповнена до послїднёго містечка. Од самого зачатку уж булгарьскы танці на сценї наводили добру і веселу атмосферу Тота ся несла і почас циґаньскых темпераментных співів і танців. Но тото найсвяточнїше і ріствяне пришло аж з выступом Православного хору Катедралного храму Успенія Пресвютой Богородиці в Кошыцях. Тот хор ріствяны колядкы співать так, як ся они співають почас рождественных свят в нашых православных і ґрекокатолицькых храмах При хоровом співі колядкы „Дівная новина .....“ многым людям было видно на очах близькати ся слызы. І співом далшых колядок на концерті православный хор достойно репрезентовав нашу русиньску народностну меншыну. За такый прекрасный успіх велика вдяка належыть вшыткым членам хору, но в першім ряді діріґенткі хору Мґр. Славкі Ксенії Рудачковій, ПгД.


Славностный вечор быв закінченый піснёв „Тichá noc, sväta noc...“, котру з оркестром вєдно заспівали выступаючі і публика в салі.


Кошыці, децембер 2011 Інж. Іван Фріцькый 

 

2007-1_1.png 2007_0.png


 

 Naši zboristi na vianočnom koncerte v Strážskom, 26. december 2011


Pravoslávna cirkevná obec v Strážskom každoročne organizuje Vianočný koncert. Nie ináč to bolo aj tento rok. Prot. Michal Džugan s matuškou Dankou pozvali aj náš zbor, ktorý vo svojom vystúpení prezentoval koledy z nášho regiónu. Sme povďační za takúto iniciatívu, organizovanú na Zemplíne v rámci michalovsko-košickej eparchie. Je dôležité, aby sa v tejto sekularizovanej dobe pravoslávni veriaci navzájom duchovne posilňovali. A táto udalosť je toho svedectvom.


Nech Boh dá zdravia a šťastia všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto dobrého diela.


Christos raždajetsja!

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |