Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Rok 2012

2012_1.JPG
  • 08.01.2012, Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 1. ročník
  • 11.03.2012, 5. výročie katedrálneho zboru
  • 06.05.2012, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove
  • 01.10.2012, 5. výročie chirotónie arcibiskupa Juraja
  • 10.11.2012, Parastas prvýkrát v katedrále – za zosnulých dobrodincov chrámu
  • 11.11.2012, Malé posvätenie katedrálneho chrámu
  • 25.11.2012, Pravoslávne bohoslužby v Rožňave – otvorenie novej farnosti
  • 18.11.2012, Festival sakrálneho umenia Košice
  • 23.12.2012, XVIII. ročník Vianočného benefičného cirkevného koncertu cirkevných speváckych zborov, Svidník

 

 

Január

Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 1. ročník, 8. január 2012


Tohtoročné sviatky Roždestva Spasiteľa i Bohozjavenia sme v Košiciach zavŕšili Roždestvenským koncertom pod názvom Pravoslávne Vianoce v Košiciach. Po minuloročnom tzv. nultom ročníku sa teraz

uskutočnil prvý ročník tohto pre nás už dnes vieme tradičného koncertu. V nastúpenom trende chceme pokračovať aj na budúci rok. V Košiciach sa tak začína kreovať nová tradícia, ktorou chceme nielen zachovávať, zveľaďovať, ale aj odovzdávať ďalším generáciám kultúrne dedičstvo našich otcov,

dedov a pradedov, aby v tzv. postmodernej dobe, ktorá je komerčne značne predimenzovaná, sme si boli vedomí svojej historickej identity.


V kultúrnom programe na úvod vystúpili s koledami naše detí a mládež. Svoj podiel priniesli aj študenti Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda z Michaloviec, mužská spevácka

skupina POĽANA a na záver náš Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý v tomto roku oslávi piate výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti košická organizácia Rusínskej obrody ocenila doterajšiu činnosť nášho zboru ako prínosnú pre posilňovanie kultúrneho povedomia Rusínov v Košiciach a okolí a na znak toho im darovali ikonu Presvätej Bohorodičky, aby Matka Božia ochraňovala a posilňovala členov zboru v ich ušľachtilej činnosti.

 

 

2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png


2012_jan4.JPGZ pera Ing. Jána Frického o vianočnom koncerte


У неділю 8. януаря 2012 р. в наградных просторах Катедралного православно храму Успенія Прeсвятой Бопгородиці в Кошыцях ся зышло много православных віруючіх на рождественный концерт, орґанізованый православнов парохіёв в Кошыцях. Был то першый рочник концерту, котрым ся зачінать традіція під назвов "Православне Рождество в Кошыцях". Цілём концертів буде вытваряти условія, жебы православны віруючі пережывали рождественный праздник і духовно. Кошыцька православна парохія по чіслености віруючіх є найвекшов парохіёв на Словакії. З чісла 3450 православных віруючіх в Кошыцях, ку русиньскому материньскому языку голоеить ся 2540 жытелів. котрых і на концерті в храмі была векшына.


На концереті было чути співати лем рождественны колядкы і церьковны пісні. Главным орґанізатором проґраму был Православный хор Катедралного храму Успенія Пресвятой Богородиці, котрый в том року буде славити прекрасный юбілей - 5 років од взнику. На концерті, окрем домашнёго хору, выступовали і призваны гості. Прекрасно звучали колядкы мужской співацькой ґрупы "ПОЛЯНА" із Кошыць. Їх звучны голосы припоминали колишнїх коядників, котры на Святый вечур ходили на селї співати під окна од хыжы до хыжы. Барз вдячно прияла публика вінчованя по шаріськы МУДр. Марікы Побеговой, знамой лавреаткы Маковицькой струны. Прекрасным сытым голосиком, при допроводі гармоникаря Ярослава Дірґу, нам заспівала колядку "Коли ясна звізда з неба выходила" молода співачка Барборка Дінёва із Кошыць. Квартето дївчат із Церьковной середнёй одборной школы св. Кіріла і Мефодія в Михалівцях нам прекрасно заспівали дакотры нашы колядкы так, як їх даґде на Земплині зачінають співати - по шаріськы. Концерт закінчіл ся выступом домашнёго церьковного хору. Ёго прекрасны колядкы навели в храмі досправды "різтвяну" атмосферу, при котрій православны віруючі чули на собі велику полеготу і было їм легко не лем на сердці, но і на душі.. По скінчіню співу перед хор пришла предсекыня МО РОС в Кошыцях Марія Біцкова і підпредседа орґанізації Інж. Іван Фріцкыый. З нагоды 5. роковин Православного хору Катедралного храму Успенія Пресвятой Богородиці, за успішну і благородну діятельность в шыріню церьковнославяньскых літурґічных співів, председкыня Марія Біцкова передала хору,на знак вдякы за его роботу, ікону Пресвятой Богородиці з Ісусом Хрістом. В короткім приговорі подяловала діріґентці хору Мґр. Славкі Ксенії Рудачковій, ПгД. за успішну 5 рочну роботу і зажелала хору далшых великых успіхів в шыріню церьковнославяньскых співів на хосен, радость і потішіня вшыткых лидей.


Послідню на концертї рождественну пісню - тропарь "Рождество Твое Хрісте Боже наш " заспівали вєдно з хором вшыткы притомны в храмі. Такый мелодічный і гармонічный спів в том храмі іщі не было чути. Тов піснёв ся закінчіл в кошыцькій парохії праздник Рождества Хрістова.


З посліднїм словом на концертї выступил настоятель Катедралного православного храму Успенія Пресвятой Богородиці і священнослужітель парохії Мітр. прот. Проф. ТгДр. Імріх Белейканіч к. н. Высоко оцінив роботу вшыткых, котры приготовили тот прекрасный "ріствяный" концерт і подяковав їм за зодповідну і ініціатівну роботу.. Высловив надїю, же і стріча православных віруючіх на 2. рочнику концерту "Православне Рождество в Коъыцях" боде така радостна і счастлива. По концерті ся віруючі лем помалы розходили з храму, бо треба іщі поклонити ся перед народженым Ісуском. Єдна пані мі при дверях лабірьскым діалектом повідала: Ой, было то барз шумне, лем кебы мі Божічко дав при здравлю дожыти ся до далшого року. А я одповів. Дожыєте ся, дожыєте, лем мольте ся ку Новонародженому Ісускови і він Вам поможе.


Про орґанізаторів, выступаючіх і позваных гостей было приготовлене мале погощіня, на котрім при розговорх ся вшыткы згодли на тім, же такы стрічі православных віруючіх помагаять нашым людем усвідомляти сі не лем свою реліґійну, но і народну ідентіту.


Кошыці, януарь 2012 Інж. Іван Ф р і ц ь к ы й 

 

Marec

5. výročie katedrálneho zboru, 11. marec 2012


Druhá nedeľa Veľkého pôstu je zasvätená sv. Gregorovi Palamovi, významnému ochrancovi Pravoslávia proti prenikaniu latinizácie na kresťanský Východ. V túto nedeľu oslávil svoje 5. výročie vzniku náš Katedrálny zbor Zosnutia Presvätej Bohorodičky.


Archijerejskú liturgiu slúžil s duchovenstvom katedrály Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovskokošický, ktorý členom zboru gratuloval k výročiu a ocenil ich úsilie na blaho pravoslávnej cirkvi. Vyzdvihol to, že cirkevný spev je predovšetkým o zodpovednom vykonávaní cirkevnej služby pre dobro celého cirkevného spoločenstva. Ide o rozvíjanie daru, ktorý sme dostali od Stvoriteľa, preto by bolo vítané, aby sa našli aj iní, ktorí by sa dokázali darovať v službe pre iných.  

 

2007-1_1.png 2007_0.png
2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png

 

 

Máj

Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove, 6. máj 2012


Vzdať úctu tým, ktorí položili životy za slobodný a pokojný život v Európe i vo svete, sme prišli na pamätné miesto II. svetovej vojny - Pomník Dargov. Panychídu za zosnulých vojakov, ktorí padli v boji za obranu vlasti, slúžil Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický s duchovnými z košického a trebišovského arcidekanátu.


Každý rok sa takto stretávame na tomto posvätnom mieste, kde v tichosti a vrúcnou modlitbou prosíme o večný život v Božom kráľovstve všetkým zosnulým vo vojnových konfliktoch. 


Vladyka vo svojom príhovore vyzdvihol odvahu a odhodlanie všetkých tých, ktorí položili svoje životy za našu slobodu a tak môžeme žiť svoj život v mieri a pokoji. Touto cestou vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto modlitebného stretnutia. Spevy panychýdy viedli speváci katedrálneho zboru pod vedením Mgr. Slávky Rudačkovej, PhD.

 

Október

5. výročie chirotónie nášho arcibiskupa Juraja, 1. október 2012


V duchu osláv 5. výročia biskupskej chirotónie sa niesla naša nedeľná liturgia, ktorú celebroval Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický. Liturgický spev tentoraz znel v podaní Speváckeho zboru z Moskvy, z chrámu Sv. Nikolaja čudotvorca v Koteľnikách, kde je Zastupiteľstvo Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.


V závere liturgie sa k veriacim prihovoril vladyka Juraj, ktorý sa zamýšľal na uplynulým päťročným obdobím svojej biskupskej služby. S jubilejnou datou ho pozdravil mitr. prot. prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc. (†), toho času správca farnosti a predstavený katedrálneho chrámu. Zaželal vladykovi ešte mnoho rokov služby, a aby Pán žehnal jeho úsilie, ktoré vynakladá pre dobro našej Cirkvi. 

 


November

Parastas prvýkrát v katedrále – za zosnulých dobrodincov chrámu, 10. november 2012


V sobotu 10. novembra 2012 o 17.00 hod. sa v našom novom katedrálnom chráme slúžila prvá bohoslužba Parastas za tých, ktorí sa nedožili tohto dňa, lebo ich Hospodin povolal do večnosti. Mnohí z nich obetovali financie, prispievali prácou, alebo inými spôsobmi sa snažili prispieť k realizácii výstavby chrámu. Pre všetkých „strojitelej i žertvovatelej“ svätého chrámu sme vyprosovali večné spočinutie ich duši v Božom Kráľovstve. 


Parastas slúžil mitr. prot. Mgr. Vasil Bardzák, PhD., protosynkel michalovsko-košickej eparchie spoločne s kňazmi katedrály. Nech „duši ich vo blahich vodvorjatsja“. Bohoslužbu viedli speváci katedrálneho chrámu pod vedením Mgr. Slávky Rudačkovej, PhD.


Vičnaja im pamjať!  

 

Malé posvätenie katedrálneho chrámu, 11. november 2012


„Sej deň jehože sotvori Hospoď, vozradujemsja i vozveselimsja v oň.“ Nedeľa 11. novembra 2012 bola dňom, ktorý nám v Košiciach pripravil Hospodin, preto to bol deň radosti. Po dlhých rokoch sme sa dočkali bohoslužby v novom chráme. Privítanie vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického sa nieslo v tejto radostnej atmosfére, a za účasti veľkého počtu veriacich. Chrám bol preplnený veriacimi a na ich tvárach bolo vidieť radosť z vykonaného diela.


Vladyka na úvod vykonal malé posvätenie chrámu a potom aj liturgiu sv. Jána Zlatoústeho archijerejským činom. Spoluslúžili duchovní: otec Vasil Bardzák, protosynkel, otec Miroslav Janočko, správca katedrálnej farnosti v Michalovciach, otec Peter Kačmár, správca farnosti Slovinky, otec archimandrita Serafím, osobný tajomník vladyku Juraja a duchovenstvo košickej katedrály. Liturgický spev zabezpečoval Zbor katedrály pod vedením Dr. Slávky-Xénie Rudačkovej.


Súčasne sme oslávili sviatok spolupatróna chrámu sv. Jána Milostivého, patriarchu alexandrijského, ktorého sviatok pripadol na pondelok. Vladyka Juraj svoju homíliu zameral práve na životné osudy svätca a jeho prepojenie s košickou katedrálou, kde budú uložené jeho relikvie. Bol to prekrásny deň, ktorý posilnil duchovne všetkých prítomných. 

 

Festival sakrálneho umenia v Košiciach, 18. november 2012  

 

2007-1_1.png 2007_0.png

 

 

Pravoslávne bohoslužby v Rožňave, 25. november 2012


V nedeľu 25. novembra 2012 sa začali vykonávať pravoslávne bohoslužby v Rožňave. Priestory nám poskytla Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v ich hlavnom kostole v centre mesta. S požehnaním vladyku kyr Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického, Liturgiu sv. Jána Zlatoústeho slúžili prot. Vladimír Spišák, okresný arcidekan, mitr. prot. Imrich Belejkanič(†), toho času správca Katedrálneho chrámu v Košiciach, prot. Miroslav Janočko, toho času správca katedrálnej farnosti v Michalovciach a otec Milan Maršala, ktorému bola farnosť v Rožňave. Spev zabezpečoval Zbor katedrály v Košiciach pod vedením Dr. Slávky-Xénie Rudačkovej, PhD.

 

 

December

XVIII. ročník Vianočného benefičného cirkevného koncertu cirkevných speváckych zborov, 23. december 2012, Svidník


Pravoslávna cirkevná obec Svidník je známa svojím tradičným predvianočným koncertom. Týmto spôsobom sa snaží prezentovať a súčasne upevňovať kresťanské hodnoty v dnešnej sekularizovanej spoločnosti. Naviac tento predvianočný koncert má aj ekumenický rozmer, keďže sa na ňom každoročne zúčastňujú spevácke zbory z iných konfesií. Tohtoročného koncertu na pozvanie mitr. prot. Jána Soviča, správcu farnosti vo Svidníku a okresného arcidekana, sa zúčastnil aj náš katedrálny zbor pod vedením Mgr. Slávky-Xénie Rudačkovej, PhD., ktorý svojim vystúpením dobre reprezentoval našu farnosť.  

 

2007-1_1.png 2007_0.png
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |