Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Rok 2013

2013_1.JPG
  • 13.01.2013, Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 2. ročník
  • 08.05.2013, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove
  • 26.05.2013, Návšteva konštantínopolského patriarchu Bartolomeja
  • 28.09.2013, Posvätenie pravoslávneho katedrálneho chrámu v Košiciach
  • október 2013, ekumenický koncert Čaňa
  • 08.11.2013, 10. výročie Zväzu Rusov
  • 17.11.2013, Festival sakrálneho umenia Košice

 

Január

Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 2. ročník, 13. január 2013

V nedeľu 13. januára 2013 sa v našom katedrálnom chráme uskutočnil II. ročník vianočného koncertu pod názvom Pravoslávne Vianoce v Košiciach, na ktorom vystúpil Spevácky zbor sv. veľkomučeníčky
Barbory zo Sloviniek, Spevácka skupina Poľana, laureátka ukrajinskej piesne pani Irina Macková a Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodicy v Košiciach. V podaní týchto hudobných telies odzneli tradičné vianočné koledy, a iné duchovné piesne, viažuce sa na sviatok Roždestva Spasiteľa nášho Isusa Christa.


Prežili sme krásny podvečer a ďakujeme Bohu za takto prežitý čas. Opäť sme sa presvedčili akú duchovnú krásu dokázali vytvoriť naši predkovia vo forme kolied. Vyjadrujeme vďaku tým, ktorí svojim podielom prispeli k realizácii tohto duchovného koncertu a pre všetkých vyprosujeme hojnosť Božej milosti na Mnohaja i blahaja lita!
2007-1_1.png 2007_0.png
2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png

 

 

Máj

Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove, 8. máj 2013


Už sa stalo tradíciou, že v paschálne dni nezabúdame ani na tých, vďaka ktorým žijeme v mieri a pokoji. Každoročne sa modlitebne stretávame pri pamätníku Dargov, kde zahynuli tí, čo položili svoj život za našu slobodu. Ide o skromný prejav úcty, pretože život sa nedá nahradiť ničím. Aj teraz panychídu odslúžil Vysokopreosvietený Juraj, arcibiskup michalovsko-košický s prítomným duchovenstvom a veriacimi.


Nech zmŕtvychvstalý Christos dá večný pokoj zosnulým, ktorí svoj život položili pri oslobodení našej krajiny.


Christos voskrese! 

 

Návšteva konštantínopolského patriarchu Bartolomeja, 26. máj 2013 

 

2007-1_1.png 2007_0.png

 

 

September

Posvätenie pravoslávneho katedrálneho chrámu v Košiciach, 28. september 2013


Z pera Ing. J. Frického


V sobotu 28. septembra 2013 sa veriaci v Košiciach už od skorého rána, plní veľkého očakávania a duchovnej radosti, schádzali k novému Pravoslávnemu katedrálnemu chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jana Milostivého. Tento deň bude v novodobej histórií mesta Košice zapísaný zlatými písmenami, lebo sa uskutočnilo veľké posvätenie prvého pravoslávneho katedrálneho chrámu.


Obrad posviacky chrámu vykonal náš Vysokopreosvietený Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, spoločne s Vysokopreosvieteným Rastislavom, arcibiskupom prešovským a Slovenska. Cyperskú pravoslávnu cirkev zastupovali naši dobrodinci, otec Constantinos so svojim doprovodom.


Tejto historickej udalosti sa zúčastnili aj vysokí štátni a cirkevní predstavitelia. Za štátnu správu: JUDr. Zdenko Trebuľa - predseda Košického samosprávneho kraja, JUDr. Ján Juran - riaditeľ cirkevného odboru MK SR, Mgr. Ladislav Štefko - Honorárny konzul Ruskej federácie pre Košický a Prešovský kraj, za gréckokatolícku cirkev bol prítomný J. E. Mons. Milan Chautur, CSsR – košický eparchiálny biskup s doprovodom.


Pred katedrálou našich vladykov privítal čtec Rastislav podľa starého slovanského zvyku chlebom a soľou, a kytičkami kvetov. Po privítaní týchto vzácnych hosti v chráme o. Vladimírom, začala historická slávnostná posviacka obchodom veriacich okolo cerkvi s moščami (ostatkami) svätých, ktoré boli uložené v prestole (oltári) chrámu. Pre zaujímavosť uvedieme, ktorí svätí budú neustále vznášať svoje modlitby pred Hospodom Bohom za našich veriacich: Ján Milostivý, patriarcha alexandrijský, sv. eparchiální patróni: Pachomij Nový, novomučenica Helena zo Synope, patrónka našej mládeže, Alexij Tóth, mučeníci z ostrova Lesbos (Rafael, Nikolaj a Irina), sv. Ján Zlatoústy. V chráme sa taktiež nachádzajú mošči (ostatky) týchto svätých: novomučeník Maxim Gorlický, Ambrósij Mediolanský, kráľ uhorský Štefan, kniežatá Peter a Fevronija.


Obrad posviacky umocnil pekným spevom katedrálny zbor pod vedením Mgr. Slávky Xénie Rudačkovej, PhD.


Najdojímavejším a najočakávanejším momentom pre veriacich bola posviacka vnútorných priestorov chrámu a prestola (oltára) s podrobným vysvetlením daných úkonov. Potom nasledovala slávnostná liturgia.


Po jej skončení sa vladyka Juraj v príhovore k veriacim poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri výstavbe chrámu fyzickou prácou, finančnými darmi alebo inou formou, aby započaté dielo bolo úspešne ukončené. V modlitbách ďakujeme Hospodinovi, že nám pomohol prekonať dlhoročné prekážky pri výstavbe.


Na záver tejto radostnej udalostí vladyka Juraj udelil niektorým veriacim HRAMOTU (cirkevné vyznamenanie) za obetavú a trvalú prácu pri výstavbe chrámu. Medzi ocenenými boli: mitr. prot. prof. ThDr. Imrich Belejkanič. CSc. (†)– toho času správca farnosti, prot. Mgr. Vladimír Spišák –

dekan mesta Košice, členovia kurátorského zboru, Michal Želizňak- ako najaktívnejší veriaci našej cirkevnej obce a otec Constantinos s doprovodom z Cyperskej pravoslávnej cirkvi. 


Historická posviacka chrámu skončila poďakovaním za vykonanú prácu a želaním dobrého zdravia mohutným spevom všetkých prítomných „Mnohaja i blahaja lita.“ 


Ing. Ján Frický

 

 

November

10. výročie Zväzu Rusov, 8. november 2013  

 

 

2007-1_1.png 2007_0.png

 

Festival sakrálneho umenia, 17. november 2013


Tento rok zorganizovalo mesto Košice už 24. ročník Festivalu sakrálneho umenia. Duch sakrálneho umenia v podobe spevov a hudby si mohla verejnosť vychutnať dňa 17. novembra 2013 v Evanjelickom kostole na Mlynskej ulici v Košiciach. Aj v tomto roku sa naši zboristi zúčastnili tohto festivalu a prispeli tak k sviatočnej atmosfére ekumenického koncertu. Bohatstvom duchovných spevov v cirkevnoslovanskom jazyku dodali koncertu duchovnú pompéznosť. 

 

2007-1_1.png 2007_0.png
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |