Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Rok 2014


  • 12.01.2014, Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 3. ročník
  • 08.05.2014, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove
  • 17.16.2014, Festival sakrálneho umenia Košice
  • 21.12.2014, XX. ročník Vianočného benefičného cirkevného koncertu cirkevných speváckych zborov, Svidník

 

8. január 2014

Vičnaja pamjať! mitr. prot. o. Imrichovi Belejkaničovi † 

 

2007-1_1.png

 

8. januára 2014 prestalo biť srdce nášho milého otca mitr. prot. o. Imricha Belejkaniča. V tento deň odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi, ktorého miloval z celého srdca, celou dušou, celou mysľou, a obetavo a s láskou mu verne slúžil celý život.


Drahý otče!

Ďakujeme za trpezlivosť a vytrvalosť!

Ďakujeme za lásku a obetavosť, ktoré si prejavoval vo svojej starostlivosti o nás!

Ďakujeme za radosť a úsmev, ktoré si nám daroval v chráme, na ulici, pri stretnutí!

Ďakujeme za cenné rady a myšlienky!

Ďakujeme za podporu a povzbudenie!

Ďakujeme za pomoc!

Ďakujeme za múdre vedenie!

Ďakujeme za kázne, za všetky liturgie s vami slúžené!

Ďakujeme za objatie a pohladenie!

Ďakujeme za spoluprácu!

Ďakujeme za tradície, ktoré si pre nás, otče, vytvoril a posilnil!

Ďakujeme za chrám, ktorý si pre nás, otče, vybudoval!!!

Ďakujeme za to, že si nás NIKDY nesklamal, nenechal padnúť a viedol si nás, svoje ovečky, tou správnou cestou!  

 

Január

Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 3. ročník, 12. január 2014


Aj tento rok sme pokračovali v krásnej tradícii Pravoslávnych Vianoc. Bol to tretí ročník koncertu a pre našu cirkevnú obec veľmi významný. Koncert bol miestom, kde sme vzdali poctu nášmu zosnulému bratovi v Christovi mitr. prot. o. Imrichovi Belejkaničovi za jeho veľké dielo, ktoré zanechal Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, a konkrétne aj našej cirkevnej obci v Košiciach.


Otec naš duchovnyj, za vas my molimsja! Otče náš duchovný, za vás sa modlíme! Týmito slovami začínal koncert a pokračoval piesňou. Prečo žijeme na tejto prekrásnej Zemi. „Aby sme tu dnes s Tebou, Christe, boli opäť pri Tvojich jasliach. Aby sme opäť koledami a piesňami oslavovali Spasiteľa sveta. Toho, ktorý nám ukazuje, že príde nové nebo a nová zem,“ znelo z úst moderátorky.Radosť, pokoj, šťastie. Slová, ktoré dopĺňajú čarovnú atmosféru sviatkov Roždestva Christovho umocnili aj tento deň, pretože sme vzdali poctu a dali veľkú vďaku o. Imrichovi. Christos raždajetsja! Christos sa rodí! Aj o. Imrich sa narodil pre večný život a jeho kolískou sa mu stal večný Betlehem, kde spolu s anjelmi slúži nebeskú liturgiu.


Tento úžasný človek s veľkým srdcom a vôľou sa stal dušou vianočného koncertu „Pravoslávne Vianoce“. Bol prvý, ktorý prišiel s myšlienkou takéhoto projektu pre  budúce generácie.


A čo o tom hovorí on sám?

o. Belejkanič: „Projekt chceme, aby sa stal tradičným podujatím na našej farnosti, aj preto sme ho vzhľadom na to, na akú tradíciu on nadväzuje nazvali Pravoslávne Vianoce v Košiciach, aby už samotný ten názov hovoril každému o tom, že vlastne akú tradíciu my chceme prezentovať v rámci každoročného koncertu v našom katedrálnom chráme.


Určite sme radi, že tento projekt začína naberať jasnejšie kontúry, a že nachádzame aj porozumenie a podporu u okolitých pravoslávnych farností, ktoré sa pridávajú. Zmyslom je prezentovať našu tradíciu. Nechceme, aby zanikla v tej šíriacej sa sekularizovanej spoločnosti. Aby zanikla kresťanská kultúra, kresťanské kultúrne hodnoty, lebo tie piesne sú nádherné, sú veľmi silné duchovne, vedia osloviť nielen tak formálne človeka, intelektuálne, ale zasahujú až jeho vnútro, prenikajú priamo do srdca. Myslím si, že toto je obrovská hodnota. Bolo by podľa môjho názoru veľkou chybou, ak by naša generácia nedokázala túto kultúrnu hodnotu, ktorú vytvorilo kresťanstvo, naši otcovia, naše matky odovzdať kontinuálne ďalšej generácii.“


Samotné slová o. Belejkaniča vyjadrili hĺbku a podstatu Pravoslávnych Vianoc. A my môžeme len ďakovať Bohu za to, že poslal do našej cirkevnej obce tak múdreho, plného energie, elánu a entuziazmu duchovného otca. Náš duchovný otec Imrich nás neustále privádzal do Betlehema, do chrámu, ktorý pre nás vybudoval.


Snažme sa minimálne tak ako sa snažil o. Imrich byť múdrymi vo svojich konaniach, rozvážnymi vo svojich rozhodnutiach. Snažme sa byť plnými energie a entuziazmu pre život v Cirkvi, pre život na farnosti. Snažme sa zakoreniť udalosti zo života Christa do svojho srdca. Pretože nie sú len akýmsi obyčajným príbehom v Biblii. Sú súčasťou života každého z nás, sú sprítomneným, zreálnením všetkého, čo sa v živote Isusa udialo pre nás.

Dnes je už o. Imrich vo veľkej sláve a krásnej žiare a svieti mu jasná Hviezda, Boh, s ktorým sa stretol tvárou v tvár. A tak učenie o duši po oddelení od tela, ktoré odovzdával svojim študentom na bohosloveckej fakulte a veriacim na farnostiach, kde slúžil, už dnes nadobúda – povedané jeho vlastnými slovami – jasné kontúry. 


„Čas jeho odchodu nastal. Dobrý boj dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mu je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mu dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen jemu, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie“ (2 Tim 4, 6 – 8). 


Blahodať Božia nech na nás zostúpi a Duch mocného nech nás ochraňuje!


Blažen, jehože izbral i prijal jesi Hospodi!


Mgr. Slávka Rudačková, PhD., dirigent zboru 

 

2007-1_1.png 2007_0.png

 

 

November

Festival sakrálneho umenia Košice, 16. november 2014

25. ROČNÍK FESTIVALU SAKRÁLNEHO UMENIA


Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého aj v tomto roku dotvoril atmosféru 25. ročníka Festivalu sakrálneho umenia. 16. novembra 2014 vystúpil na ekumenickom koncerte speváckych zborov členov Ekumenického spoločenstva cirkví a kresťanských spoločenstiev na území mesta Košice, ktoré oslavuje 20 rokov svojej existencie. Koncert bol spojený s premietaním krátkeho filmu o ekuméne, v ktorom boli zachytené videozáznamy z práce na našej farnosti a príhovor o. Vladimíra k ekumenické mu spoločenstvu. Zboristi vystúpili so skladbou Svjat, svjat, svjat. Samotný obsah liturgickej piesne je svedectvom sakrálnosti a hĺbky pravdy o Bohu. 

Slová umocnila hudba skladby, ktorá dala divákom možnosť počúvať nielen sluchom, ale i srdcom. Pretože úlohou a zmyslom sakrálneho umenia nie je upútať diváka umeleckosťou prejavu. Dôležité je osloviť jeho srdce, dušu a myseľ. 


Zboristi tak dôstojne a hrdo reprezentovali nielen Pravoslávnu cirkevnú obec v Košiciach, ale aj Michalovskokošickú eparchiu v Michalovciach. 

 

2007-1_1.png 2007_0.png
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |