Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Rok 2015

2015_1.JPG
 • 11.01.2015, Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 4. ročník
 • 17.01.2015, Ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov, Historická radnica Košice
 • 08.05.2015, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove
 • 22.11.2015, Festival sakrálneho umenia Košice, Kunsthalle
 • 06.12.2015, Koncert duchovnej piesne k sv. veľkomučeníčke Barbore, Slovinky
 • 20.12.2015, XXI. ročník Vianočného benefičného cirkevného koncertu cirkevných speváckych zborov, Svidník

   

   

  Január

  Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 4. ročník, 11. január 2015

  Kedy má žena vo svojom živote najväčšiu radosť? Kedy sa zíde celá rodina a veselí sa? Azda to nie je pri narodení dieťaťa? Mnohí z nás túto radosť už okúsili a v srdci prežívali veľkú radosť.

  Každý deň, každú hodinu, každú minútu sa vo svete narodí dieťa, nevinné dieťa, ktoré si vyžaduje pozornosť, túži po dotykoch, objatí, úsmeve a bozku. V duchu narodenia nielen Božieho dieťaťa sa niesol už IV. ročník vianočného koncertu Pravoslávne Vianoce, ktorý sme zorganizovali 11. januára 2015.

  Aj pred mnohými rokmi v ďalekej Palestíne prežívala Prečistá Panna Mária s Jozefom rovnakú radosť. V meste Betlehem sa narodilo neobyčajné Dieťa.

  Boh prijal naše hriešne ľudské telo, vtelil sa a narodil sa z Panny. V Ňom sa zjednocuje nebo a zem. V Ňom sa zjednocuje naša hriešna prirodzenosť s Bohom. Preto Emanuel – Boh s nami, Boh v nás, Boh všade vôkol nás. A toto neobyčajné Dieťatko chce nás, chce naše srdcia, naše dotyky, objatie, úsmev a bozky. Chce prežívať veľkú radosť vo svojej rodine. Tou rodinou sme my, preto spolu s Ním máme oslavovať Jeho narodenie.

  Koledami prišli osláviť Narodenie Isusovo zbory: Poľana – mužská spevácka skupina z Košíc Spevácky zbor sv. Rastislava pri Katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach Pravoslávny mládežnícky zbor sv. apoštola Andreja Prvozvaného Pravoslávny zbor chrámu Uspenija Presvjatoji Bohorodici v Jarabine Oľga Uhnivenko z Kyjeva Katedrálny zbor Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach.

  Dnes mnohí z nás sa úprimne ako deti radujú z Christovho narodenia, ale nájdu sa i takí, ktorí chcú svoju moc a slávu, a nedovolia deťom uzrieť svet, uprednostnia svoje ego, svoju moc a slávu ako zlý Herodes. Zaslepený svojou mocou a slávou, chcel zvíťaziť nad Nevinným, a preto dal zavraždiť všetky betlehemské deti do dvoch rokov. I dnes nie všetky deti sa môžu podeliť s nami s radosťou o narodenom Spasiteľovi. Mnohé z narodených detí: siroty, zavrhnuté deti rodičmi ani nevedia, čo je o Narodenie Christovo. My to však vieme a preto to šírme ďalej.

  Pozrite sa okolo seba, počúvajte. Áno, vidíte a počujete. Ale uvidíte mnohých, ktorých srdce je prázdne, pretože nepočujú radostnú zvesť, a nevidia Božie narodenie. Pre nich sa Vianoce stali len časom vyššej konzumácie, slepoty a hluchoty. Nedovolia narodiť sa Božiemu Synovi v ich srdci, tak ako nedovolia narodiť sa mnohým nenarodeným deťom a zabíjajú ako Herodes.

  Bože, otvor oči slepým, uši hluchým, nech počujú a vidia. Nech otvoria srdcia a dovolia narodiť sa Isusovi a nech s nami spievajú Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chvalite Hospoda v pelenach povitoho. Chvalite Ho s pastyrmi i anhelami. Chváľme Ho v betlehemskej maštali, nie pri vyzdobených vitrínach obchodov, nie pri preplnených stoloch, nie pri upratovaní (čistení) domov. Ale pri vyzdobených jasliach, pri eucharistickom stole, pri upratovaní (očisťovaní) si svojho srdca. A ako mudrci Mu dary dali, tak aj my Mu darujme teplo nášho srdca, pokoj, pozornosť a starostlivosť o chudobné, týrané a nešťastné deti, modlitby za nenarodené deti, a chráňme ich ako Prečistá Mária zachránila Isusa pre Herodesom.

  Nenechajme Isusa, Jeho Matku i Jozefa samých v betlehemskej maštali. Nech nás k Nim stále vedie jasná hviezda. Otvorme svoje srdcia, naplňme ich Láskou, Svetlom, chválou a vďakou.

  Všetky sväté miesta, všetky udalosti zo života Christa majú byť hlboko zakorenené v našej duši. Pretože sú sprítomneným, zreálnením všetkého, čo sa v živote Isusa udialo pre nás.

  „Príchod Božieho Syna na svet, zjavenie sa Boha v tele, je, bratia a sestry, taká výnimočná udalosť, akej tu ešte nikdy pred tým nebolo, ani nebude, v porovnaní s ktorou všetky ostatné udalosti nič neznamenajú“ (svjatiteľ Innokentij Chersonský). 

  Christos raždajetsja!

  Mgr. Slávka Rudačková, PhD. 

   

   

2007-1_1.png 2007_0.png
2007_2.png 2007_3.png

 

 

Posedenie s Poľanou

Oslava 70. narodenín p. Márie Sičákovej, 25. január 2015  

 

2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png
2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png
2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png
2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png

 

 

November

Festival sakrálneho umenia Košice, Kunsthalle, 22. november 2015  

 

2007-1_1.png 2007_0.png

 

 

December

Koncert duchovnej piesne k sv. veľkomučeníčke Barbore, Slovinky, 6. december 2015


Kedy príde LÁSKA?


V tomto duchu sa niesol koncert duchovnej piesne v česť sv. veľkomučeníčky Barbory 6.12.2015 v Slovinkách. Duchovnú atmosféru koncertu dotvoril aj náš katedrálny zbor. Okrem iných duchovných piesní zbor prispel aj darčekom pre cirkevnú obec - piesňou Svätá Barbora, ktorá mala svoju premiéru. Svätá Barbora je príkladom skutočnej lásky, za ktorú prijala mučenícky veniec slávy.

„Prihováraj sa za nás svätá Barbora, nech aj v našich srdciach je láska, pokora.“

 

XXI. ročník Vianočného benefičného cirkevného koncertu cirkevných speváckych zborov, Svidník, 20. december 2015


I v tomto roku sme prijali pozvanie PCO vo Svidníku a v nedeľu 20. decembra 2015 sme v Dome kultúry vystúpili na XXI. ročníku Vianočného benefičného koncertu cirkevných speváckych zborov. Koncert

zorganizovala Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku pod patronátom duchovného správcu prot. Mgr. Jána Soviča a mesto Svidník.


Náš zbor sa predstavil vianočnými koledami Svjataja Varvara, Po vsjomu svitu, V hlubokij dolini, Nebo jasni zirki, Oj na ričci na Jordani.

Koncert zdôraznil hĺbku podstaty a významu Roždestva Christovho. Ako i skutočnosť, že je veľmi dôležité ďakovať Bohu za každý dar, za každý okamih, ktorý môžeme prežiť so svojimi blízkymi bez strachu, vojen a násilia. Tešiť sa na chvíľu pri jasliach, kde sa stretne celá rodina. A Isus bude tým najdôležitejším Darom a najdôležitejšou osobou Vianoc.

 

 


2015dec1.png 2007_3.png 2007_4.png
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |