Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Rok 2016

2016_1.JPG
 • 10.01.2016, Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 5. ročník
 • 31.01.2016, Slávnostná archijerejská liturgia a posviacka pamätníka obetiam genocídy arménskeho národa (Chačkar)
 • 08.05.2016, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove
 • 15.05.2016, Pascha Hospodňa Pascha, paschálny koncert 1. ročník
 • 13.11.2016, Festival sakrálneho umenia Košice, Kunsthalle
 • 06.12.2016, Koncert duchovnej piesne k sv. veľkomučeníčke Barbore, Slovinky
 • 23.12.2016, XXII. ročník Vianočného benefičného cirkevného koncertu cirkevných speváckych zborov, Svidník

 

Január

 

Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 5. ročník, 10. január 2016


V krásnej tradícii vianočného koncertu Pravoslávne Vianoce sme pokračovali aj tento rok. Pri príležitosti V. ročníka vianočného koncertu sme sa poďakovali jeho zakladateľovi mitr. prot. Imrichovi Belejkaničovi , ktorý dal myšlienke Pravoslávnych Vianoc reálny  základ, jasnú kontúru a smer. Jeho úprimným želaním bolo, aby tradícia kolied a vianočných sviatkov nezanikla v šíriacej sa sekularizovanej spoločnosti.


Neustále zdôrazňoval, že koledy sú nádherné a veľmi silné duchovne. Oslovujú človeka nielen formálne, intelektuálne, ale zasahujú až jeho vnútro, prenikajú priamo do srdca.

A toto je obrovská kultúrna hodnota, ktorú vytvorilo kresťanstvo, naši otcovia, naše matky, a treba ju chrániť a odovzdávať kontinuálne ďalším generáciám.  Postupom rokov sa tento projekt vyprofiloval a po piatich rokoch je z toho nádherný spoločenský, duchovný a kultúrny zážitok prepletený zjavenými pravdami o človeku a Bohu. 


Na koncerte vystúpili:

 

 • Pravoslávny chór sv. Trojice vo Svidníku pod umeleckým vedením protojereja Miroslava Humeníka.
 • Spevácky liturgický zbor sv. veľkomučeníčky Barbory zo Sloviniek pod umeleckým vedením Nadeždy Sičákovej. 
 • Zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove pod umeleckým vedením Anny Derevjaníkovej.
 • Mužská spevácka skupina Poľana s Máriou Pobehovou pod umeleckým vedením Jaroslava Dirgu.
 • Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach pod umeleckým vedením
 • Slávky Rudačkovej.

 


V deň koncertu sa chrám otvoril nielen pre pravoslávnych veriacich. Nachádzame porozumenie a podporu nielen u pravoslávnych veriacich.


Sympatizantov si našiel aj v radoch veriacich iných vierovyznaní. Fanúšikov pribúda z roka na rok. V tento deň sa chrám stal úžasným miestom stretnutia ľudí rôznych vierovyznaní, z rôznych častí Košíc, okolia Košíc, z prešovského i košického regiónu.


Po koncerte nasledovala recepcia, na ktorú boli pozvaní všetci zúčastnení. Spoločné agapé vytvorilo priestor pre spoločnú komunikáciu, výmenu myšlienok, budovanie a rozvíjanie medziľudských vzťahov. Veď o čo nám všetkým ide? O posilňovanie vzťahov a budovanie jednej veľkej rodiny, kde aj napriek rôznorodosti dokážeme žiť v harmónii so zachovaním si vlastnej identity a autenticity.


Koncert sa uskutočnil aj s finančnou podporou Nadácie PRO CASSOVIA.

 


2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png
2007-1_1.png 2007_0.png

 

 

Máj

Pascha Hospodňa Pascha, paschálny koncert – 1. ročník, 15.máj 2016


Pascha – víťazstvo viery, nádeje a lásky! Pascha – sviatok sviatkov! Pascha – prechod od tmy do svetla. Prechod zo zajatia na slobodu. Prechod z otroctva hriechu do večnej radosti. 


Pascha svätá sa nám dnes zjavila, Pascha nová a svätá, Pascha tajuplná, Pascha prevznešená, Pascha Christos Vykupiteľ, Pascha nepoškvrnená, Pascha preveľká, Pascha verných. Pascha, čo nám otvára brány raja. Pascha, čo posväcuje všetkých verných.

V duchu veľkého paschálneho Tajomstva sa niesol prvý ročník paschálneho koncertu Pascha Hospodňa Pascha. Oči a úsmev prítomných boli dôkazom spokojnosti a úspešnosti prvého ročníka. A nielen to! Samotné vyjadrenia k myšlienke koncertu, a nespočetné slová vďaky prítomných umocnili celkovú atmosféru.


Sme radi, že si myšlienka paschálneho koncertu našla silných a pozitívne zmýšľajúcich obdivovateľov a sympatizantov. Sme radi, že máme v našich kruhoch tak horlivých a zapálených veriacich, ktorým nič nie

je ľahostajné. Sme radi, že máme medzi sebou ľudí, ktorí tomuto koncertu 

prejavili veľkú úctu, a zdôraznili, že Pascha je prazdnik prazdnikov (sviatok sviatkov), a preto paschálny koncert v tomto kontexte nadobúda významnú hodnotu a hlboký význam.


Pascha – víťazstvo nad našimi vášňami. Pascha – víťazstvo nad našimi slabosťami. Pascha – víťazstvo nad pýchou, hnevom, závisťou. Pascha, čo otvára zatvrdnuté srdcia. 


Kiež Pascha sa realizuje v každom dni nášho bytia a my neustále voláme Christos voskrese!

S prazdnikom Voskresenija Christova! 

 

 

2007-1_1.png 2007_0.png
2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png
2007-1_1.png 2007_0.png
2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png

 

 

November

Festival sakrálneho umenia Košice, Kunsthalle, 13. november 2016

 

  

2007-1_1.png 2007_0.png
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |