Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Rok 2017

2017_1.JPG
 • 08.01.2017, Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 6. ročník
 • 30.04.2017, Pascha Hospodňa Pascha, paschálny koncert 2. ročník
 • 08.05.2017, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslulžba na Dargove
 • 28.05.2017, Regionálna prehliadka speváckych zborov východného obradu Hospodi pomiluj, Poráč – 8. ročník
 • 04.06.2017, 10. výročie Zboru Katedrálenho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach, sviatok Zoslania sv. Ducha na apoštolov – Päťdesiatnica

 

Január

Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 6. ročník, 8. január 2017


Aj v tento deň, veriaci zblízka, i zďaleka zavítali do chrámu, aby sa na VI. ročníku vianočného koncertu Pravoslávne Vianoce započúvali do spevu staroslovienskych kolied. 


Okrem domáceho katedrálneho zboru pod umeleckým vedením PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD., svojimi koledami nás obdarovali:

 

 • SPEVÁCKY LITURGICKÝ ZBOR SV. VEĽKOMUČENÍČKY BARBORY ZO SLOVINIEK 
 • METROPOLITNÝ VZDELÁVACÍ CHÓR SVÄTEJ MUČENICE SOFIE, VIERY, NADEŽDY A ĽUBVI pod umeleckým vedením Mgr.  Nadeždy Sičákovej
 • MUDr. Zuzana Tormová v doprovode Mgr. Art Miroslava Starjáka, Dis. art.

 

Všetci účinkujúci vytvorili nádhernú atmosféru, ktorú umocnili spoločnou koledou Dobryj večur Tobi v závere koncertu. 


Duch sobornosti Cirkvi určte nechýbal. Jednota mysle, srdca a duše sa odrazila aj pri speve Mnohaja i blahaja lita, ktoré zaznelo z úst všetkých prítomných v chráme.


Christos raždajetsja!  

 

 

2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png
2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png
2007_3.png 2007_2.png 2007_4.png

 

 

Apríl

Pascha Hospodňa Pascha, paschálny koncert – 2. ročník, 30. apríl 2017


Nie je deň ako deň..

...aj deň 30.04.2017 bol pre nás výnimočným. Bol to Deň sv. žien myronosíc, Deň pravoslávnych žien. Pri príležitosti tohto dňa sme zorganizovali paschálny koncert Pascha Hospodňa Pascha. 


Tento koncert je jedinečný v Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Tradícia paschálnych koncertov je ešte len v plienkach. Ale postupne veríme, že sa stane tradíciou aj iných cirkevných obcí. Aby sme spolu s celým pravoslávnym svetom oslavovali Vzkriesenie Christovo aj takouto formou.

A sme radi, že sa stretol s pochopením a podporou veriacich našej cirkevnej obce. Práve vďaka nim mohla cirkevná obec zorganizovať už 2. ročník paschálneho koncertu. Ich podpora, povzbudenie, elán, entuziazmus a veľká radosť z Christovho Vzkriesenia sú pre  cirkevnú obec požehnaním. Radostné Christos vstal zmŕtvych! Christos voskrese! Voistinu voskrese! akcentovalo nie hocijakú Veľkú noc, nie hocijakú Paschu, a nie šťastné veľkonočné sviatky, ale duchovnú radosť. Paschálne spevy a tóny hudby naplnili košík duchovným blahom, pokojom, radosťou, vierou a Božou láskou.


V programe paschálneho koncertu vystúpili:

 

 • mladý viedenský filharmonik, husľový virtuóz, zakladateľ a manažér husľového kvarteta Symphonic News Quartet, člen OAO Ossiachorchestra, Mozart filharmónie a Georg Kokosch film orchestra Mgr. Art. MIROSLAV STARJÁK, Dis. Art v klavírnom sprievode Dr. Slávky Rudačkovej;
 • SPEVÁCKY LITURGICKÝ ZBOR SV. VEĽKOMUČENÍČKY BARBORY zo Sloviniek pod umeleckým vedením Mgr. Nadeždy Sičakovej;
 • ZBOR KATEDRÁLNEHO CHRÁMU ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY A SV. JÁNA MILOSTIVÉHO v Košiciach pod umeleckým vedením PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD.

 


Veľká vďaka patrí Bohu, ktorý nám tento deň požehnal, a daroval nám krásne slnečné popoludnie. Vďaka patrí všetkým sympatizantom, horlivcom, účinkujúcim a všetkým prítomným za tímovú prácu pri usporiadaní a zorganizovaní koncertu. Vďaka nim sa koncert stal radostnou, požehnanou a nádhernou udalosťou.


Vďaka zborovým vystúpeniam sme mali možnosť započúvať sa do krásnych paschálnych spevov a spoločne si zaspievať Christos voskrese. 

Vďaka p. Starjákovi sme mali možnosť aspoň trošičku okúsiť svet klasickej hudby, svet husľových virtuózov a vychutnať si umelecký zážitok. Tóny sláčika vykúzlili  v každom prítomnom obrovskú radosť v srdci.

Vďaka veriacim sme mali priestor na spoločne strávený čas v príjemných rozhovoroch na recepcii, čím sme celý tento príjemný deň ukončili.


Sláva Tebi Hospodi Sláva Tebi!  

 

2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png
2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png

 

 

Máj

Regionálna prehliadka speváckych zborov východného obradu Hospodi pomiluj, Poráč – 8. ročník, 28. máj 2017


28.5.2017 Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Obcou Poráč a Farským úradom v Poráči pripravilo 8. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov východného obradu Hospodi pomiluj. Na  pódiu kultúrneho domu v tejto malebnej dedinke Poráč sa predstavili štyri spevácke zbory. Speváci nášho katedrálneho zboru svojím repertoárom spestrili a umocnili slávnostnú atmosféru. 

 

2007-1_1.png 2007_0.png

 

 

Jún

10. výročie Zboru Katedrálnnho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach

Zoslanie sv. Ducha na apoštolov – Päťdesiatnica


4. júna 2017 na krásny sviatok Zoslania sv. Ducha na apoštolov – Päťdesiatnicu sme oslávili 10. výročie katedrálneho zboru. Pri tejto príležitosti prot. Mgr. Vladimír Spišák, predstavený katedrálneho chrámu a správca cirkevnej obce poďakoval členom zboru a dirigentke a umeleckej vedúce PhDr. Slávke Rudačkovej, PhD. za ich obetavú a vytrvalú službu, ktorú vykonávajú na cirkevnom poli pre blaho Cirkvi. Vyzdvihol hodiny cvičenia, driny, trpezlivosti a obetavosti, ktoré dávajú zo svojho daru, ktorý dostali od Hospodina, chrámu, a neustále skrášľujú modlitebnú a duchovnú atmosféru bohoslužieb.


Ďakujeme Hospodu Bohu za tento dar a možnosť spievať v Jeho dome. Je to nesmierna pocta a nie hocičo - byť členom tímu katedrálneho zboru.A túto poctu a hodnotu sa snažme naďalej uchovávať a zveľaďovať.


Sláva Tebi Hospodi, sláva Tebi!


Jednými ústami, jedným srdcom a jednou mysľou spievajme Bohu pieseň chvály a vďaky. 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |