Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

10. výročie zboru

4. júna 2017 na krásny sviatok Zoslania sv. Ducha na apoštolov – Päťdesiatnicu sme oslávili 10. výročie katedrálneho zboru. Pri tejto príležitosti prot. Mgr. Vladimír Spišák, predstavený katedrálneho chrámu a správca cirkevnej obce poďakoval členom zboru a dirigentke a umeleckej vedúce PhDr. Slávke Rudačkovej, PhD. za ich obetavú a vytrvalú službu, ktorú vykonávajú na cirkevnom poli pre blaho Cirkvi. Vyzdvihol hodiny cvičenia, driny, trpezlivosti a obetavosti, ktoré dávajú zo svojho daru, ktorý dostali od Hospodina, chrámu, a neustále skrášľujú modlitebnú a duchovnú atmosféru bohoslužieb.

Ďakujeme Hospodu Bohu za tento dar a možnosť spievať v Jeho dome. Je to nesmierna pocta a nie hocičo - byť členom tímu katedrálneho zboru.A túto poctu a hodnotu sa snažme naďalej uchovávať a zveľaďovať.

Sláva Tebi Hospodi, sláva Tebi!

Jednými ústami, jedným srdcom a jednou mysľou spievajme Bohu pieseň chvály a vďaky.


p.s. Drahí zboristi, ďakujem za všetok Váš čas, trpezlivosť, vytrvalosť, obetavosť. Za každý Váš úsmev, za každé Vaše milé slovko, za každé Vaše povzbudenie a pohladenie.

A na záver srdečné ďakujem za krásny dar!!! :)


 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |