Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Čo nám priniesli roky...

Rok 2007

február, začiatky zboru, Nedeľa sv. Gregora Palamu – 1. liturgia v podaní zboru
22.04.2007, koncertné vystúpenie - Nedeľa žien Myronosic
05.07.2007, chrámový sviatok, liturgia sv. apoštolom rovným Cyrila a Metoda v Michalovciach
16.09.2007, Festival duchovnej piesne pri Pravoslávnom kňazskom seminári sv. Jána Teológa v Prešove
29.09.2007, príchod čudotvornej ikony „Obmäkčenie zlých sŕdc“ do Košíc
29.09.2007, osadenie a posviacka základného kameňa chrámu v Košiciach
30.09.2007, chirotónia a intronizácia biskupa Juraja (Stránskeho) v Michalovciach
17.11.2007, prinesenie a uloženie ostatkov sv. Jána Zlatoústeho do Košíc
26.12.2007, vianočný koncert

Rok 2008

09.3.2008, 1. výročie speváckeho zboru, prinesenie ostatkov sv. Maxima Sandoviča (Gorlického) do Košíc a vysviacka o. Vasyľa Kuzmyka na kňaza
08.06.2008, prvá svätá spoveď v Košiciach
06.07.2008, posvätenie chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Dúbravke
14. 09.2008, posvätenie chrámu Pozdvihnutia čestného a životodarného Kríža vo Veľkých Kapušanoch
28. 09. 2008, chrámový sviatok v Košiciach v deň Záštity (Pokrova) Presvätej Bohorodičky
23.10.2008, slúženie starobylej Jakubovej liturgie
21.12.2008, predvianočný koncert

Rok 2009

15.03.2009, 2. výročie zboru, chirotesia a postrih čtecov a spevákov
03.05.2009, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove
22. – 24.05.2009, 1140. výročie úmrtia sv. Cyrila, Mikulčice, Hrubá Vŕbka, Vilémov
31.05.2009, privítanie ikony a sv. ostatkov sv. Alexandra Nevského v košickej katedrále 
13.11.2009, Zboristi na galaprograme v Prešove: Po stopách rusínskej kultúry
20.12.2009, XV. ročník Vianočného benefičného cirkevného koncertu cirkevných speváckych zborov vo Svidníku

Rok 2010

19.01.2010, vladyka Antimos, metropolita  z Alexandropoli, v košickej katedrále
08.03.2010, Oslava Dňa žien – program venovaný mamám, babkám, ženám
28.03.2010, vysviacka o. Milana Maršalu na kňaza (Kvetná nedeľa)
02.05.2010, Liturgia sv. ap. Marka 
08.05.2010, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove 
16.05.2010, zboristi z Trimithountskej metropólie cyperskej pravoslávnej cirkvi v Košiciach
13.06.2010, vysviacka na diakona brata Matúša Spišáka
05.07.2010, 60. výročie vzniku michalovsko-košickej eparchie a 1125. výročie smrti sv. Metoda

Rok 2011

09.01.2011, Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 0. ročník
apríl 2011, 4. výročie katedrálneho zboru
08.05.2011, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove 
27. – 29.05.2011, Medzinárodný festival duchovnej a folklórnej hudby, Cyprus 
27.11.2011, Festival sakrálneho umenia Košice
07.12.2011, Vysokopreosvietený vladyka Hilarion v katedrálnom chráme v Košiciach
11.12.2011, Večer kultúry národnostných menšín
26.12.2011, zboristi na vianočnom koncerte v Strážskom 

Rok 2012

08.01.2012, Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 1. ročník
11.03.2012, 5. výročie katedrálneho zboru
06.05.2012, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove
01.10.2012, 5. výročie chirotónie arcibiskupa Juraja
10.11.2012, Parastas prvýkrát v katedrále – za zosnulých dobrodincov chrámu
11.11.2012, Malé posvätenie katedrálneho chrámu
25.11.2012, Pravoslávne bohoslužby v Rožňave – otvorenie novej farnosti
18.11.2012, Festival sakrálneho umenia Košice 
23.12.2012, XVIII. ročník Vianočného benefičného cirkevného koncertu cirkevných speváckych zborov, Svidník

Rok 2013

13.01.2013, Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 2. ročník
08.05.2013, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove
26.05.2013, Návšteva konštantínopolského patriarchu Bartolomeja
28.09.2013, Posvätenie pravoslávneho katedrálneho chrámu v Košiciach
Október 2013, ekumenický koncert Čaňa
08.11.2013, 10. výročie Zväzu Rusov 
17.11.2013, Festival sakrálneho umenia Košice

Rok 2014

12.01.2014, Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 3. ročník
19.10.2015, slúženie starobylej Jakubovej liturgie
17.11.2014, Festival sakrálneho umenia Košice
07.12.2014, Koncert v česť sv. veľkomučeníčky Barbory, Slovinky
21.12.2014, XX. ročník Vianočného benefičného cirkevného koncertu cirkevných speváckych zborov, Svidník

Rok 2015

11.01.2015, Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 4. ročník
08.03.2015, 8. výročie katedrálneho zboru
08.05.2015, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove
06.12.2015, Koncert v česť sv. veľkomučeníčky Barbory, Slovinky

20.12.2015, XXI. ročník Vianočného benefičného cirkevného koncertu cirkevných speváckych zborov, Svidník

 

Rok 2016


•      10.01.2016, Pravoslávne Vianoce v Košiciach – 5. ročník
•      31.01.2016, Slávnostná archijerejská liturgia a posviacka pamätníka obetiam genocídy arménskeho národa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |