Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

PRAVOSLÁVNE VIANOCE 2016

10. január 2016

      V krásnej tradícii vianočného koncertu Pravoslávne Vianoce sme pokračovali aj tento rok.  Pri príležitosti V. ročníka vianočného koncertu sme sa poďakovali jeho zakladateľovi prot. Imrichovi Belejkaničovi, ktorý dal myšlienke Pravoslávnych Vianoc reálny základ, jasnú kontúru a smer. Jeho úprimným želaním bolo, aby tradícia kolied a vianočných sviatkov nezanikla v šíriacej sa sekularizovanej spoločnosti.
      Neustále zdôrazňoval, že koledy sú nádherné a veľmi silné duchovne. Oslovujú človeka nielen formálne, intelektuálne, ale zasahujú až jeho vnútro, prenikajú priamo do srdca. A toto je obrovská kultúrna hodnota, ktorú vytvorilo kresťanstvo, naši otcovia, naše matky, a treba ju chrániť a odovzdávať kontinuálne ďalším generáciám.
      Postupom rokov sa tento projekt vyprofiloval a po piatich rokoch je z toho nádherný spoločenský, duchovný a kultúrny zážitok prepletený zjavenými pravdami o človeku a Bohu.
      Na koncerte vystúpili:
      Pravoslávny chór sv. Trojice vo Svidníku pod umeleckým vedením protojereja Miroslava Humeníka.
      Spevácky liturgický zbor sv. veľkomučeníčky Barbory zo Sloviniek pod umeleckým vedením Nadeždy Sičákovej.
      Zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove pod umeleckým vedením Anny Derevjaníkovej.
      Mužská spevácka skupina Poľana s Máriou Pobehovou pod umeleckým vedením Jaroslava Dirgu.
      Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach pod umeleckým vedením Slávky Rudačkovej.
      V deň koncertu sa chrám otvoril nielen pre pravoslávnych veriacich. Nachádzame porozumenie a podporu nielen u pravoslávnych veriacich. Sympatizantov si našiel aj v radoch veriacich iných vierovyznaní. Fanúšikov pribúda z roka na rok. V tento deň sa chrám stal úžasným miestom stretnutia ľudí rôznych vierovyznaní, z rôznych častí Košíc, okolia Košíc, z prešovského i košického regiónu.
      Po koncerte nasledovala recepcia, na ktorú boli pozvaní všetci zúčastnení. Spoločné agapé vytvorilo priestor pre spoločnú komunikáciu, výmenu myšlienok, budovanie a rozvíjanie medziľudských vzťahov. Veď o čo nám všetkým ide? O posilňovanie vzťahov a budovanie jednej veľkej rodiny, kde aj napriek rôznorodosti dokážeme žiť v harmónii so zachovaním si vlastnej identity a autenticity.

       Koncert sa uskutočnil aj s finančnou podporou Nadácie PRO CASSOVIA.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |