Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svetlo duše Východ-Západ

VIENALA – rómsky spevácky súbor v Markovciach a Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach dotvorili 1. marca 2019 atmosféru Festivalu duchovného umenia v Košiciach s názvom Svetlo duše Východ-Západ. Oba zbory vystúpili pod odbornou taktovkou zbormajsterky PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD. Účasť prijala aj starostka obce Markovce PhDr. Valéria Eľková, ktorá je umeleckou a organizačnou vedúcou súboru. Podujatie usporiadala organizácia Resartis v zastúpení p. Oľgou Sedrovičovou a Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka. Pod úvodnom vstupe oboch zborov nasledovala v Centre spirituality vernisáž kolektívnej výstavy ikonopiscov s názvom „Chvíľa večnosti“.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |