Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Význam pôsobenia zboru na farnosti

„Ľudský hlas je krásny dar, ktorý sme dostali
od nášho Stvoriteľa
a je iba na nás ako ho zveľaďujeme.
Nie je pre nás dobré, aby sme sa ocitli v situácii, že sme znehodnotili tento dar 
a premrhali talent,
ktorý sme mali využiť na oslavu Boha.“


    Bohoslužobné texty v pravoslávnej Cirkvi sú svojim obsahom vieroučné. Práve táto charakteristická črta je špecifická pre pravoslávnu Cirkev, ktorá vieroučnými pravdami (dogmami) oslavuje trojjediného Boha. Dané špecifikum je vlastné pravoslávnej Cirkvi, kde dogma nie je čisto teoretická formulácia vytesnená mimo Cirkev, ale je zapojená do priameho procesu duchovného modlitebného prežívania eucharistického spoločenstva. Z tejto hĺbky významu bohoslužobných textov vyplýva aj dôležitosť interpretácie tak obsahovo vážnych liturgických piesní. Následne z toho plynie aj dôležitosť pôsobenia zboru na farnosti, ktorý pre ďalšie generácie uchováva bohatstvo východnej spirituality. 

CHRÁŇME A ZVEĽAĎUJME
BOHATSTVO NAŠICH PREDKOV 
A DUCHOVNÉ KLENOTY NAŠEJ TRADÍCIE.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |