Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Zbor Katedrálneho Chrámu

Zbor Katedrálneho Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach


Umelecký vedúci a dirigent zboru:
PhDr. Slávka Rudačková, PhD.


Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach je veľkou duchovnou pastvou. Duchovné spoločenstvo veriacich vedie prot. Mgr. Vladimír Spišák, ktorý spolu s prot. prof. Imrichom Belejkaničom, CSc. si už na začiatku svojej dušpastierskej činnosti v Košiciach postavili tri základné piliere, na ktorých chceli budovať cirkevné spoločenstvo v Košiciach. Jedným z týchto pilierov bolo postaviť liturgický spev na patričnú duchovnú a kultúrnu úroveň. 

Spevácky zbor PCO v Košiciach začal pod vedením p. Nataši Kirnerovej písať svoju históriu roku 1992, kedy prvýkrát vystúpil na vianočných bohoslužbách. 

Spevácky zbor vystupoval pri rôznych cirkevných, kultúrnych a spoločenských príležitostiach. Viedol liturgie pri posviackach základných kameňov, pri posviackach chrámov na pravoslávnych cirkevných obciach. V roku 1999 sa zbor stal víťazom Gorazdových dní v Trebišove. Okrem iného sa zbor každoročne zúčastňoval Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach. Prezentoval sa aj pri ekumenických bohoslužbách v rôznych kresťanských chrámoch v Košiciach. Výsledkom ich niekoľkoročnej práce je aj natočenie paschálnej bohoslužby na MC. Naši i inoslávni veriaci si mohli vypočuť aj liturgie v priamom prenose v regionálnom rádiu.

Vo februári 2007, po dlhej odmlke, zbor otvoril svoju novú umeleckú kapitolu a prešiel personálnymi i organizačno-štrukturálnymi zmenami. Zbor bol založený s požehnaním mitr. prot. prof. ThDr. Imricha Belejkaniča, CSc., predstaveného katedrálneho chrámu a správcu farnosti pod vedením umeleckého vedúceho o. Mgr. Vladimíra Spišáka a dirigentky Mgr. Slávky Rudačkovej PhD. 

Zbor prvýkrát vystúpil v 2. pôstnu nedeľu, ktorá je zasvätená sv. Gregorovi Palamovi. Od tohto momentu svojím spevom dotvára duchovnú atmosféru rôznych bohoslužieb a liturgických slávností.

Spočiatku zbor niesol názov Pravoslávny cirkevný zbor sv. Jána Damaského v Košiciach. Pod týmto názvom otvoril svoju novú umeleckú cestu.  Neskôr  krátko niesol názov Spevácky zbor ELPÍDA – NÁDEJ. Prvé kroky zboru neboli jednoduché. Pod vedením Mgr. Slávky Rudačkovej, PhD. zbor prekonal všetky úskalia, problémy, a jeho úsilie už prináša konkrétne výsledky. 

V začínajúcich rokoch sa zbor vyprofiloval na 31 členov:
 
Zoznam členov:
Soprán

1. Mgr. Anna Boberová

2. Anna Durová

3. Miroslava Durová
4. Barbora Kuljovská
5. Nadežda Obermanová
6. Jaroslava Polakovičová
7. Jozefa Polakovičová
8. Helena Popovičová
9. Mária Sičaková
10. Emília Chomová
Alt
12. Mgr. Jana Beleňová
13. Ing. Zuzana Kuljovská
14. Mária Kundrátová
15. Natália Linnyk
16. Helena Mitrová
17. Ing. Jozefína Polakovičová
Tenor
18. Vasiľ Dura
19. Mgr. Richard Gergeľ
20. Ing. Vladimír Horňák
21. Miroslav Kačkoš
22. Ing. Pavol Medviď
23. Jozef Rudy, ml.
24. Dominik Jeník
Bas
25. Ing. Rastislav Dura
26. Štefan Jalč
27. Ladislav Šiket
28. Pavol Polakovič
29. Mgr. Peter Polakovič
30. Jozef Rudy, st.
31. arcidiakon. o. Mgr. Matúš Spišák

 
Repertoár zboru tvoria liturgické spevy, cirkevné a duchovné piesne v cirkevnoslovanskom a gréckom jazyku, cirkevné a duchovné piesne prostopiniálneho (ľudového) nápevu v štvorhlasnej úprave a kompozície takých skladateľov ako sú P.I. Čajkovskij, D. Bortňanskij,  N. P. Dileckij, A.A. Archangeľskij, A. L. Vedeľ, spevy „znamennaho raspeva“, spevy Valaamskaho raspeva. Tak sa pre ďalšie generácie uchováva bohatstvo východnej spirituality. 

Bohoslužobné texty v pravoslávnej Cirkvi sú svojím obsahom vieroučné. Práve táto charakteristická črta je špecifická pre pravoslávnu Cirkev, ktorá vieroučnými pravdami (dogmami) oslavuje Boha. Dané špecifikum je vlastné iba pravoslávnej Cirkvi, kde dogma nie je teoretická formulácia vytesnená mimo Cirkev, ale je zapojená do priameho procesu duchovného modlitebného prežívania eucharistického spoločenstva. Z tejto hĺbky významu bohoslužobných textov vyplýva dôležitosť interpretácie tak obsahovo vážnych liturgických piesní. Následne z toho plynie aj dôležitosť pôsobenia zboru na farnosti.

V súčasnosti má zbor 27 členov.

Zoznam členov:
Soprán
1. Mária Sičáková
2. Anna Durová
3. Barbora Dundová
P1130881maly.JPG4. Nadežda Obermanová
5. Mgr. Lenka Lovičová
6. Mgr. Marina Gribušyn
7.     Mgr. Svetlana Linnyk
8. Jozefa Polakovičová
9. Katarína Sopková

Alt
10. Mgr. Jana Gubová
11. Ing. Zuzana Ivančáková
12. Mária Kundrátová
13. Natália Spišák
14. Mgr. Irina Macková
15. Ing. Jozefína Polakovičová
16. Mária Sopková
Tenor
17. Mgr. Richard Gergeľ
18. Ing. Vladimír Horňák
19. Ing. Pavol Medviď
20. Ing. Peter Pastor
21. PhDr. Daniel Harabin
Bas
22. Ing. Rastislav Dura
23. Vasiľ Dura
24. Pavol Polakovič
25. Ilarion Jakobčuk
26. Jozef Rudy
27. arcidiakon. o. Mgr. Matúš Spišák

Zboristi vystupujú nielen doma, ale i v zahraničí. Spomenieme aspoň niektoré vystúpenia:
Festival duchovnej piesne pri Seminári sv. Jána Teológa v Prešove
Galaprogram – Po stopách rusínskej kultúry v Prešove
Chirotónia a intronizácia Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického
pri príležitosti sviatku našich vierozvestov, apoštolom rovných bratov svätých Metoda a Cyrila,  v   archeologickom areáli na vykopávkach veľkomoravského hradiska pri obci Mikulčice na Morave viedli slávnostnú liturgiu; tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnili všetci členovia Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku na čele s metropolitom Kryštofom.
Medzinárodný festival duchovnej piesne na Cypre
Pravoslávne Vianoce – vianočný koncert Pravoslávnej cirkevnej obce v Košiciach (PCO), ktorá začala túto tradíciu, aby spestrila vianočné sviatky aj veriacim, ktorí slávia Narodenie Isusa Christa podľa juliánskeho kalendára.

Zbor okrem liturgických a iných bohoslužieb vystupuje pri rôznych cirkevných, kultúrnych a spoločenských príležitostiach. Každoročne sa zúčastňuje Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach, kde dôstojne reprezentujú pravoslávnu cirkev na území mesta.


Chráňme a zveľaďujme bohatstvo našich predkov
a duchovné klenoty našej tradície.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |