Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Chrámový sviatok Zosnutia Presv. Bohorodičky 2018

15. august 2018
PIESEŇ ZOSNUTIE PRESV. BOHORIČKYhttp://pravoslavieke.eu/pravoslavie-piesne/zosnutie-presvatej-bohorodicky/
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |