Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

PLÁNOVANÉ AKCIE

BOHOSLUŽBY

20
apr
Sobota
7:00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Divine Liturgy, Божественная литургия

17:00 Veľká večerňa + spoveď,
Great Vespers + confession,
Великая вечерня + исповедь
Veľký pôst
21
apr
Nedeľa
7:30 Utreňa
Matins, Утреня

9:00 Panychída
Memorial Services, Панихида

9:15 Moleben
General Moleben, Молебен

9:30 Liturgia sv. Vasiľa Veľkého
Divine Liturgy, Божественная литургия

16:00 Nedeľná škola, Воскресная школа

17:30 Stretnutie mládeže, Встреча молодежи, Youth meeting
Veľký pôst
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |