Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

PLÁNOVANÉ AKCIE

BOHOSLUŽBY

23
máj
Štvrtok
NESLÚŽI SA
НЕТ БОГОСЛУЖЕНИЯ
24
máj
Piatok
7:00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Divine Liturgy, Божественная литургия
25
máj
Sobota
8:00 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Divine Liturgy, Божественная литургия
17:00 Veľká večerňa + spoveď, confession, исповедь
Diakonská vysviacka
26
máj
Nedeľa
7:30 Utreňa
Matins, Утреня

9:00 Panychída
Memorial Services, Панихида

9:15 Moleben
General Moleben, Молебен

9:30 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
Divine Liturgy, Божественная литургия
Prvá sv. spoveď
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |